You are here:

Europeiska unionens historia: 2010 – idag

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Möjligheternas och utmaningarnas decennium

Det nya decenniet börjar med en fortsatt allvarlig ekonomisk kris, men också med hoppet om att investeringar i ny klimatvänlig teknik och närmare europeiskt samarbete ska föra med sig långvarig tillväxt och ökat välstånd.

Det nya decenniet börjar med en fortsatt allvarlig ekonomisk kris, men också med hoppet om att investeringar i ny klimatvänlig teknik och närmare europeiskt samarbete ska föra med sig långvarig tillväxt och ökat välstånd.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016