You are here:

História Európskej únie: 2010 – súčasnosť

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Desaťročie príležitostí a výzev

Začiatok nového desaťročia sprevádzala vážna hospodárska kríza, ale aj nádej, že investície do nových ekologických technológií šetrných k životnému prostrediu a užšia spolupráca Európy prinesú trváci rast a blaho.

Začiatok nového desaťročia sprevádzala vážna hospodárska kríza, ale aj nádej, že investície do nových ekologických technológií šetrných k životnému prostrediu a užšia spolupráca Európy prinesú trváci rast a blaho.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016