You are here:

Eiropas Savienības vēsture: No 2010. gada līdz šodienai

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Iespēju un sarežģījumu desmitgade

Jaunā desmitgade ir iesākusies ne vien ar smagu ekonomikas krīzi, bet arī ar cerību, ka ieguldījumi jaunās videi un klimatam nekaitīgās tehnoloģijās un ciešāka Eiropas valstu sadarbība nodrošinās ilgstošu izaugsmi un labklājību.

Jaunā desmitgade ir iesākusies ne vien ar smagu ekonomikas krīzi, bet arī ar cerību, ka ieguldījumi jaunās videi un klimatam nekaitīgās tehnoloģijās un ciešāka Eiropas valstu sadarbība nodrošinās ilgstošu izaugsmi un labklājību.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016