Iespēju un sarežģījumu desmitgade

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Jaunā desmitgade ir iesākusies ne vien ar smagu ekonomikas krīzi, bet arī ar cerību, ka ieguldījumi jaunās videi un klimatam nekaitīgās tehnoloģijās un ciešāka Eiropas valstu sadarbība nodrošinās ilgstošu izaugsmi un labklājību.

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?