You are here:

Историята на Европейския съюз: 2010 г. — до наши дни

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Десетилетие на възможности и предизвикателства

Новото десетилетие започва със сериозна икономическа криза, но и с надежда, че инвестициите в нови зелени и благоприятни за климата технологии, и по-тясното европейско сътрудничество ще доведат до траен растеж и благосъстояние.

Новото десетилетие започва със сериозна икономическа криза, но и с надежда, че инвестициите в нови зелени и благоприятни за климата технологии, и по-тясното европейско сътрудничество ще доведат до траен растеж и благосъстояние.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016