2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2014

Eanáir

1

Is é seal na Gréige é seilbh a ghlacadh ar an uachtaránacht sé mhí ar Chomhairle an AE. Is iad na ceithre thosaíocht atá ag an uachtaránacht fás, poist agus comhtháthú; lánpháirtiú breise an AE agus limistéar an euro; imirce, teorainneacha agus gluaiseacht; agus beartais mhuirí.

1

Ghlac an Laitvia an euro mar airgeadra, í ar an 18ú tír a tháinig isteach sa limistéar euro.

1

Is iad Ríge (an Laitvia) agus Umeå (an tSualainn) 'Príomhchathracha Cultúir na hEorpa' don bhliain 2014.

20

Chinn airí gnóthaí eachtracha an AE roinnt smachtbhannaí i gcoinne na hIaráine a chur ar fionraí, mar thoradh ar an bplean gníomhaíochta a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta agus a bhfuil mar aidhm aige díriú ar ábhair imní faoi chlár núicléach na tíre sin.

23

Atoghadh Vítor Manuel da Silva Caldeira mar Uachtarán ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa dá thríú téarma trí bliana.

28

Ag cruinniú mullaigh sa Bhruiséil, phléigh ceannairí an AE agus ceannairí na Rúise Comhpháirtíocht an Oirthir agus an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta.

Feabhra

3

Nocht an Coimisiún a chéad tuarascáil frith-éillithe ina mínítear cúrsaí mar atá i ngach Ballstát.

22

Chuir Parlaimint na hÚcráine an tUachtarán as oifig tar éis na míonna d'agóidí i measc an phobail. Tréimhse éiginnteachta ann de dhroim chaidreamh na tíre leis an Aontas Eorpach agus leis an Rúis.

Márta

17

Cháin airí gnóthaí eachtracha an AE go géar an reifreann a thionóil grúpaí sa Chrimé, san Úcráin, ar mian leo go mbeadh an réigiún mar chuid den Rúis. Níl gabháil mhídhleathach na Crimé aitheanta ag an AE. Chuir an AE smachtbhannaí orthu siúd sa Rúis atá freagrach as an mbonn a bhaint de shláine críche na hÚcráine.

21

Le linn cruinniú sa Chomhairle Eorpach, phléigh ceannairí an AE an ghéarchéim san Úcráin agus thug siad aghaidh ar cheisteanna a bhain leis an ngeilleagar, leis an iomaíochas tionsclaíoch, leis an aeráid agus leis an bhfuinneamh.

26

Le linn cruinniú mullaigh sa Bhruiséil, phléigh ceannairí an AE agus Uachtarán na Stát Aontaithe Barack Obama an beartas eachtrach idirnáisiúnta, an ghéarchéim san Úcráin agus na dúshláin mhóra dhomhanda.

Aibreán

15

Ghlac Parlaimint na hEorpa sraith leabhar rialacha maidir le conas déileáil leis na bainc atá i gcruachás, sa chaoi is nach gcaithfidh cáiníocóirí íoc a thuilleadh as na bainc atá ag loiceadh. Is é sin céim deiridh Aontas Baincéireachta an AE. Rith na Feisirí Eorpacha dlí nua freisin chun a dheimhniú go bhfuil an ceart ag cónaitheoirí san AE bunchuntas íocaíochta a oscailt.

28

Roimh thoghcháin na hEorpa i mbliana, den chéad uair riamh, ainmníonn páirtithe polaitiúla a n-iarrthóir don phost mar Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach agus téann na hiarrthóirí i mbun 'díospóireachtaí don uachtaránacht'.

Bealtaine

22-25

Toghcháin na hEorpa ar siúl ar fud an AE agus toghtar 751 Feisire Eorpach. Ráta iomlán vótála 43.09%.

25

Reáchtáiltear toghcháin uachtaránachta san Úcráin agus oirthear na tíre sin ina chíor thuathail fós. Teastaíonn ón mbuaiteoir, Petro Poroshenko, obair i gcomhar leis an AE.

 Féach freisin

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?