2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2014.

Januar

1.

Grækenland overtager det roterende EU-formandskab i seks måneder. Formandskabets fire prioriteter er vækst, arbejdspladser og samhørighed, yderligere integration i EU og euroområdet, migration, grænser og mobilitet og havpolitik.

1.

Letland indfører euroen som sin valuta og bliver dermed det 18. medlem af euroområdet.

1.

Rīga (Letland) og Umeå (Sverige) er de europæiske kulturbyer i 2014.

20.

EU’s udenrigsministre suspenderer visse EU-sanktioner mod Iran i overensstemmelse med den internationale handlingsplan for landets atomprogram.

23.

Vítor Manuel da Silva Caldeira genvælges som formand for EU’s Revisionsret for en tredje treårsperiode.

28.

På et topmøde i Bruxelles drøfter lederne fra EU og Rusland Østpartnerskabet og kampen mod terrorisme.

Februar

3.

Kommissionen offentliggør sin første rapport om korruptionsbekæmpelse med en redegørelse for situationen i hvert enkelt medlemsland.

22.

Den ukrainske præsident afsættes af parlamentet efter flere måneders folkelig protest. Landets forbindelser med EU og Rusland er et centralt spørgsmål i en urolig tid.

Marts

17.

EU's udenrigsministre fordømmer på det kraftigste den folkeafstemning, som blev afholdt på Krim i Ukraine af grupper, som ønsker, at regionen skal blive en del af Rusland. EU anerkender ikke den ulovlige indlemmelse af Krim. EU pålægger sanktioner over for de personer i Rusland, som er ansvarlige for denne underminering af Ukraines territoriale integritet.

21.

Møde i Det Europæiske Råd - EU's ledere drøfter krisen i Ukraine og ser desuden på økonomiske spørgsmål, industriel konkurrenceevne, klima og energi.

26.

EU's ledere og USA's præsident, Barack Obama, drøfter international udenrigspolitik, krisen i Ukraine og store globale udfordringer under et topmøde i Bruxelles.

April

15.

Europa-Parlamentet vedtager et regelsæt om, hvordan man håndterer kriseramte banker, så skatteyderne ikke længere skal betale for nødstedte banker. Det er sidste element i EU's bankunion. Parlamentsmedlemmerne vedtager også en ny lov, som sikrer EU-borgere retten til at åbne en almindelig bankkonto.

28.

Inden årets valg til Europa-Parlamentet udpegede de politiske partier for første gang deres kandidater til posten som formand for Europa-Kommissionen, og kandidaterne deltager i debatter om formandsposten.

Maj

22.-25.

Ved valget til Europa-Parlamentet vælges 751 medlemmer fra hele EU. Den samlede valgdeltagelse bliver 43,09 %.

25.

Præsidentvalg i Ukraine på trods af fortsat uro i landets østlige del. Vinderen, Petro Poroshenko, vil samarbejde med EU.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?