2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2014.

Januar

1.

Grækenland overtager det roterende EU-formandskab i seks måneder. Formandskabets fire prioriteter er vækst, arbejdspladser og samhørighed, yderligere integration i EU og euroområdet, migration, grænser og mobilitet og havpolitik.

1.

Letland indfører euroen som sin valuta og bliver dermed det 18. medlem af euroområdet.

1.

Rīga (Letland) og Umeå (Sverige) er de europæiske kulturbyer i 2014.

20.

EU’s udenrigsministre suspenderer visse EU-sanktioner mod Iran i overensstemmelse med den internationale handlingsplan for landets atomprogram.

23.

Vítor Manuel da Silva Caldeira genvælges som formand for EU’s Revisionsret for en tredje treårsperiode.

28.

På et topmøde i Bruxelles drøfter lederne fra EU og Rusland Østpartnerskabet og kampen mod terrorisme.

Februar

3.

Kommissionen offentliggør sin første rapport om korruptionsbekæmpelse med en redegørelse for situationen i hvert enkelt medlemsland.

22.

Den ukrainske præsident afsættes af parlamentet efter flere måneders folkelig protest. Landets forbindelser med EU og Rusland er et centralt spørgsmål i en urolig tid.

Marts

17.

EU's udenrigsministre fordømmer på det kraftigste den folkeafstemning, som blev afholdt på Krim i Ukraine af grupper, som ønsker, at regionen skal blive en del af Rusland. EU anerkender ikke den ulovlige indlemmelse af Krim. EU pålægger sanktioner over for de personer i Rusland, som er ansvarlige for denne underminering af Ukraines territoriale integritet.

21.

Møde i Det Europæiske Råd - EU's ledere drøfter krisen i Ukraine og ser desuden på økonomiske spørgsmål, industriel konkurrenceevne, klima og energi.

26.

EU's ledere og USA's præsident, Barack Obama, drøfter international udenrigspolitik, krisen i Ukraine og store globale udfordringer under et topmøde i Bruxelles.

April

15.

Europa-Parlamentet vedtager et regelsæt om, hvordan man håndterer kriseramte banker, så skatteyderne ikke længere skal betale for nødstedte banker. Det er sidste element i EU's bankunion. Parlamentsmedlemmerne vedtager også en ny lov, som sikrer EU-borgere retten til at åbne en almindelig bankkonto.

28.

Inden årets valg til Europa-Parlamentet udpegede de politiske partier for første gang deres kandidater til posten som formand for Europa-Kommissionen, og kandidaterne deltager i debatter om formandsposten.

Maj

22.-25.

Ved valget til Europa-Parlamentet vælges 751 medlemmer fra hele EU. Den samlede valgdeltagelse bliver 43,09 %.

25.

Præsidentvalg i Ukraine på trods af fortsat uro i landets østlige del. Vinderen, Petro Poroshenko, vil samarbejde med EU.

Juni

2

Som led i det "europæiske semester" vedtager Kommissionen henstillinger for hvert af de 28 EU-lande med forslag til de nationale budgetter for 2014-2015 og de økonomiske politikker.

5

Lederne af verdens syv førende industrilande, G7, mødes for første gang i Bruxelles med EU som vært. De drøfter situationen i Ukraine, verdensøkonomien, energi, klimaforandringer og udvikling.

20

EU's finansministre enes om en ændring af EU's skatteregler for at lukke et smuthul, der havde gjort det muligt for grænseoverskridende virksomheder at undgå at betale skat af bestemte hybride låneordninger.

26-27

EU's stats- og regeringschefer holder topmøde og sætter strategisk dagsorden for EU og udpeger Jean-Claude Juncker som formand for Kommissionen. De giver også Albanien status som kandidatland til fremtidigt EU-medlemskab og bekræfter, at Litauen vil indføre euroen som sin valuta i 2015. Der underskrives associeringsaftaler mellem EU og Georgien, Moldova og Ukraine.

Juli

1

Italien overtager det roterende 6-måneders formandskab for EU-Rådet.

1

Europa-Parlamentet genvælger den tyske socialdemokrat Martin Schulz som formand for en ny periode på to og et halvt år.

15

Europa-Parlamentet vælger Jean-Claude Juncker som den nye formand for Europa-Kommissionen.

16

EU's stats- og regeringschefer holder topmøde for at drøfte en række vigtige udnævnelser til EU's topposter samt forholdet til Rusland og situationen i Gaza.

August

30.

På et særligt topmøde i Bruxelles udpeges den polske premierminister, Donald Tusk, til formand for Det Europæiske Råd, og den italienske udenrigsminister, Federica Mogherini, udpeges til EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

September

18.

Ved folkeafstemningen om Skotlands løsrivelse fra Storbritannien bliver resultatet et nej. I alt stemmer 55,3 % mod løsrivelse. Med vise undtagelser kan alle EU-borgere eller borgere fra det britiske statssamfund ("Commonwealth"), der er over 16 år og bosiddende i Skotland, deltage i afstemningen.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?