Fortsatt utvidgning

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Den 11 september 2001 flyger terrorister kapade plan rakt in i World Trade Center i New York och Pentagons byggnad i Washington. Nära 3 000 personer dör. EU:s medlemsstater ställer upp på USA:s sida i kampen mot internationell terrorism.

1 januari 2002

Eurosedlarna och euromynten ersätter de gamla valutorna. Det krävs en stor logistisk apparat för att man ska lyckas med att trycka sedlar, slå mynt och distribuera dessa i tolv olika länder. Totalt handlar det om 80 miljarder mynt. Sedlarna är likadana, oavsett i vilket land de trycks. Mynten har en sida med ett motiv som är likadant på alla mynt och en sida med ett nationellt motiv. Alla mynt och alla sedlar kan användas överallt i alla länderna i eurozonen. Att kunna använda ett finskt eller belgiskt euromynt för att köpa en tunnelbanebiljett i Madrid blir något man tar för givet.

31 mars 2003

Som ett led i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik skickas fredsbevarande styrkor till Balkan, först till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och sedan till Bosnien och Hercegovina. I båda fallen ersätter EU-styrkorna enheter från Nato. På EU:s inrikespolitiska scen beslutar man att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för alla till år 2010.

1 maj 2004

Åtta länder i Central- och Östeuropa – Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern – går med i EU. Detta innebär ett efterlängtat slut på den uppdelning av Europa som stormakterna hade enats om vid Jaltakonferensen 60 år tidigare. Cypern och Malta blir också medlemmar.

Medlemsländer Medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Nya medlemsländerNya medlemsländer: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

KandidatländerKandidatländer: Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

Karta över EU:s medlemsländer 2004 © Stefan Chabluk

Lista över alla EU-länder och när de gick med DeutschEnglishfrançais

29 oktober 2004

De 25 EU-staterna undertecknar ett fördrag om en konstitution för Europa . Syftet med konstitutionen är att förenkla den demokratiska beslutsprocessen i EU som nu har 25 medlemsstater och eventuellt kommer att få fler. I konstitutionen anger man också att det ska utses en utrikesminister för hela EU. Konstitutionen måste antas av alla de 25 medlemsstaterna innan den kan träda i kraft.

 

Kyotoprotokollet träder i kraft i februari 2005. Det är en internationell överenskommelse om att försöka begränsa den globala uppvärmningen och minska utsläppen av växthusgaser. EU har alltid haft en ledande roll i arbetet med att begränsa effekterna av klimatförändringar. USA har däremot inte undertecknat Kyotoprotokollet.

Kommunikationsrevolutionen fortsätter. Både skolor och privatpersoner har nu snabba uppkopplingar till Internet. Unga människor skickar numera sms till varandra för att hålla kontakten. I hemmen är det en bredbilds- eller plattskärms-TV med DVD som ska stå i vardagsrummet.

1. januar 2007

Ytterligare två östeuropeiska länder, Bulgarien och Rumänien, ska nu gå med i EU. Antalet medlemsländer ökar därmed till 27. Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet har också ansökt om medlemskap i EU.

MedlemsländerMedlemsstater: Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark, Irland, Förenade kungariket, Grekland, Spanien, Portugal, Österrike, Finland, Sverige, Republiken Tjeckien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien samt Slovakien.

Nya medlemsländerNya medlemsländer: Bulgarien och Rumänien.

KandidatländerKandidatländer: Kroatien, fd jugoslaviska republiken Macedonien Deutsch (de) English (en) français (fr) samt Turkiet English (en) .

Zemljevid - države članice EU, 2007 © Stefan Chabluk

Lista över alla EU-länder och när de gick med DeutschEnglishfrançais

13 december 2007

De 27 EU-länderna undertecknar Lissabonfördraget genom vilket de tidigare fördragen ändras. Tanken bakom fördraget är att göra EU mer demokratiskt, mer effektivt och mer öppet och därigenom också bättre rustat för att tackla sådana globala utmaningar som klimatförändring, säkerhet och hållbar utveckling. Samtliga EU-länder godkänner Lissabonfördraget innan det träder i kraft den 1 december 2009.

September 2008

Världsekonomin drabbas av en omfattande finanskris. Det börjar med problem på USA:s bolånemarknad, men flera europeiska banker får också problem. Krisen leder till ett närmare ekonomiskt samarbete mellan EU-länderna.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?