You are here:

História Európskej únie: 2000 - 2009

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Ďalšie rozširovanie

Euro je sa pre mnohých Európanov stáva novou menou. 11. september 2001 sa stáva synonymom „vojny proti terorizmu“ po tom, keď boli unesené civilné lietadlá nasmerované na budovy v New Yorku a Washingtone. Krajiny EÚ začali užšie spolupracovať v boji proti trestnej činnosti. Politické rozdelenie východu a západu Európy konečne prestalo existovať, keď sa v roku 2004 pripojilo k EÚ 10 krajín a neskôr v roku 2007 ďalšie dve krajiny. V septembri 2008 postihla svetové hospodárstvo finančná kríza, ktorá viedla k užšej hospodárskej spolupráci medzi členskými štátmi EÚ. Dňa 1. decembra 2009 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva po tom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty EÚ. Zmluva vybavila EÚ modernejšími inštitúciami a účinnejšími pracovnými metódami.

11. septembra 2001 teroristi uniesli lietadlá a nasmerovali ich do dvoch veží Svetového obchodného centra v New Yorku a budovy Pentagonu vo Washingtone. Zomrelo takmer 3 000 ľudí. Krajiny EÚ stoja pevne po boku Spojených štátov v boji proti medzinárodnému terorizmu.

1. január 2002

Zavádzajú sa eurobankovky a mince. Ich tlač, razenie a distribúcia v 12 krajinách predstavujú rozsiahlu logistickú operáciu. Zavádza sa viac ako 80 miliárd mincí. Bankovky sú pre všetky krajiny rovnaké. Mince majú spoločnú prednú stranu, na ktorej sa uvádza hodnota mince, zatiaľ čo zadná strana znázorňuje národný emblém. Všetky sú voľne v obehu. Platiť fínskou (alebo nejakou inou) euromincou za lístok v madridskom metre je úplne samozrejmé.

31. marec 2003

EÚ uskutočňuje ako súčasť svojej zahraničnej a bezpečnostnej politiky mierové operácie na Balkáne, najprv v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a neskôr v Bosne a Herzegovine. V obidvoch prípadoch mierové sily EÚ nahrádzajú jednotky NATO. Pokiaľ ide o vnútorné záležitosti, EÚ prijíma rozhodnutie, že do roku 2010 vytvorí pre všetkých občanov priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

1. máj 2004

Osem krajín strednej a východnej Európy – Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko – vstupuje do EÚ, čím sa definitívne končí rozdelenie Európy, na ktorom sa dohodli veľmoci pred šesťdesiatimi rokmi v Jalte. Cyprus a Malta sa takisto stávajú členmi.

Členské štáty Členské štáty: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a Taliansko."

Nové členské štátyNové členské štáty: Česká republika, Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko."

Kandidátske krajinyKandidátske krajiny: Bulharsko, Rumunsko a Turecko.

Mapa - členské štáty EÚ, 2004 © Stefan Chabluk

29. október 2004

25 krajín EÚ podpíše Zmluvu o ústave pre Európu. Cieľom ústavného návrhu je zefektívnenie demokratického rozhodovania a riadenia v EÚ, ktorá má 25 členov. Touto zmluvou sa takisto zriaďuje post európskeho ministra zahraničných vecí. Musí ju ratifikovať všetkých 25 krajín, aby mohla nadobudnúť účinnosť.

 

Kjótsky protokol – medzinárodná zmluva o globálnom otepľovaní a znižovaní emisií skleníkových plynov – nadobúda účinnosť vo februári 2005. EÚ dôsledne prevzala vedenie v úsilí o znižovanie dopadov klimatických zmien. Spojené štáty americké odmietajú protokol ratifikovať.

Revolúcia v oblasti komunikácií pokračuje. Mnohé školy a domácnosti majú vysokorýchlostný prístup k internetu. Textové správy a SMS sú pre mladých ľudí obľúbeným spôsobom, ako zostať v stálom kontakte s priateľmi a známymi. Širokouhlé a ploché obrazovky a DVD udávajú krok domácej zábave.

1. január 2007

Dve ďalšie krajiny východnej Európy – Bulharsko a Rumunsko – pristúpia k EÚ a zvýšia tak počet členských štátov na 27. Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko sú takisto kandidátmi na členstvo.

Mapa - členské štáty EÚ 2007 © Stefan Chabluk

13. december 2007

27 krajín EÚ podpisuje Lisabonskú zmluvu, ktorá upravuje predchádzajúce zmluvy. Je navrhnutá tak, aby sa vďaka nej EÚ stala demokratickejšou, účinnejšou a transparentnejšou, a tým schopnou vysporiadať sa s globálnymi výzvami, ako sú napríklad zmeny podnebia, bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj. Dňa 1. decembra 2009 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva po tom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty EÚ.

September 2008

Svetové hospodárstvo postihla veľká finančná kríza. Problémy odštartovali hypotekárne pôžičky v USA. Ťažkosti sužovali aj viaceré európske banky. Kríza viedla k užšej hospodárskej spolupráci medzi členskými štátmi EÚ.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009