Verdere uitbreiding

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Op 11 september 2001 vliegen gekaapte vliegtuigen in de twin towers van het World Trade Center in New York en in het Pentagon in Washington. Bijna 3 000 mensen sterven. De EU-landen scharen zich resoluut aan de zijde van de Verenigde Staten in de strijd tegen het internationale terrorisme.

1 januari 2002

De eurobiljetten en -munten komen in omloop. Het drukken, slaan en verdelen ervan in 12 landen is een grootschalige logistieke operatie. Het gaat om meer dan 80 miljard munten. De bankbiljetten zijn dezelfde in alle landen. De munten hebben een gemeenschappelijke zijde, waarop de waarde wordt aangeduid, terwijl de andere zijde een nationaal onderscheidingsteken draagt. Zij circuleren vrij. Met een Fins (of om het even welk ander) euromuntstuk in Madrid een metroticket kopen, is iets waar we nu niet meer bij stilstaan.

31 maart 2003

Als onderdeel van haar buitenlands en veiligheidsbeleid onderneemt de EU vredeshandhavingsoperaties in de Balkan, om te beginnen in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en later in Bosnië-Herzegovina. In beide gevallen vervangt een door de EU geleide troepenmacht NAVO-eenheden. Intern stemt de EU in met het oprichten van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor alle burgers tegen 2010.

1 mei 2004

Acht Midden- en Oost-Europese landen — Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië — treden toe tot de EU, waardoor een einde komt aan de opsplitsing van Europa die de grote mogendheden 60 jaar eerder te Jalta tot stand gebracht hadden. Cyprus en Malta worden ook lid. Bulgarije en Roemenië zullen in 2007 volgen. Ook Kroatië en Turkije zijn kandidaat-lidstaten.

Lidstaten Lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Nieuwe lidstatenNieuwe lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Kandidaat-lidstatenKandidaat-lidstaten: Bulgarije, Roemenië, Turkije.

Kaart - Lidstaten van de EU, 2004 © Stefan Chabluk

Lijst van alle EU-landen en wanneer zij toetraden DeutschEnglishfrançais

29 oktober 2004

De 25 EU-landen ondertekenen een Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa . Het is opgesteld om de democratische besluitvorming en het beleid in een EU van 25 landen meer te stroomlijnen. Ook de post van Europees minister van Buitenlandse Zaken wordt ingesteld. Voor de Grondwet in werking kan treden, moet hij door alle 25 lidstaten worden bekrachtigd.

 

Het Protocol van Kyoto, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beperken en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, treedt in werking in februari 2005. De EU heeft consequent de leiding genomen bij de inspanningen om de gevolgen van de klimaatsverandering te reduceren. De Verenigde Staten zijn geen partij bij het Protocol.

De communicatierevolutie gaat door. Veel scholen en huishoudens hebben nu snelle internettoegang. Jongeren houden elkaar het liefst met sms'jes op de hoogte. En de LCD- of plasmabreedbeeld-tv en de dvd dringen snel door tot in alle huiskamers.

1 januari 2007

Opnieuw treden twee Oost-Europese landen, Bulgarije en Roemenië, toe tot de EU, waardoor het aantal lidstaten op 27 komt. Ook Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije willen lid worden.

Lidstaten Lidstaten: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Nieuwe lidstatenNieuwe lidstaten: Bulgarije en Roemenië.

Kandidaat-lidstatenKandidaat-lidstaten: Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Deutsch (de) English (en) français (fr) en Turkije Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Kaart - Lidstaten van de EU, 2007 © Stefan Chabluk

Lijst van alle EU-landen en wanneer zij toetraden DeutschEnglishfrançais

13 december 2007

De 27 EU-landen ondertekenen het Verdrag van Lissabon, dat de eerdere Verdragen wijzigt. Het is bedoeld om de EU demokratischer, efficiënter en doorzichtiger te maken, en actuele problemen als klimaatverandering, veiligheid en duurzame ontwikkeling beter te kunnen aanpakken. Het Verdrag van Lissabon wordt door alle EU-landen geratificeerd en treedt op 1 december 2009 in werking.

September 2008

Een grote financiële crisis treft de wereldeconomie. De problemen beginnen met hypothecaire leningen in de Verenigde Staten. Diverse Europese banken komen ook in de problemen. De crisis leidt tot nauwere economische samenwerking tussen EU-landen.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

 Zie ook

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?