You are here:

Stair an Aontais Eorpaigh: 2000 - 2009

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Deich mbliana eile d'fhorleathnú

Is é an euro an t-airgeadra nua i gcás mórchuid de mhuintir na hEorpa. Tagann an 11 Meán Fómhair 2001 le bheith comhchiallach leis an ‘Cogadh in Éadan na Sceimhlitheoireachta’ tar éis aerlínéir fhuadaithe a bheith eitilte isteach i bhfoirgnimh i Nua Eabhrach agus Washington. Treisíonn tíortha an AE a gcuid iarrachtaí chun an choireacht a chomhrac. Fógraítear go bhfuil na deighiltí polaitiúla idir oirthear agus iarthar na hEorpa leigheasta ar deireadh nuair a théann 10 dtír nua isteach san AE sa bhliain 2004. Measann mórchuid daoine gur mithid don Eoraip bunreacht a bheith aici ach ní furasta cineál an bhunreachta sin a aontú, mar sin leantar den díospóireacht theasaí mar gheall ar thodhchaí na hEorpa.

An 11 Meán Fómhair 2001 tiomáintear eitleáin fhuadaithe i ndá thúr an Ionad Trádála Domhanda i Nua Eabhrac agus i bhfoirgneamh an Phentagon i gcathair Washington. Faigheann beagnach 300 duine bás. Tacaíonn tíortha an AE go daingean leis na Stáit Aontaithe sa chomhrac i gcoinne sceimhle idirnáisiúnta.

1 Eanáir 2002

Tagann nótaí agus boinn an euro in úsáid. Is móroibriúchán lóistíochúil é iad a phriontáil, a bhualadh agus a dháileadh amach i 12 thír. Breis is 80 billiún bonn atá i gceist. Tá na nótaí mar an gcéanna i ngach tír. Cuirtear an aghaidh chéanna ar na boinn ar a n-ainmnítear a luach agus cuirtear an tsiombail náisiúnta ar an taobh eile. Cuirtear i gcúrsaíocht shaor iad. Is féidir ticéad meitreo a cheannach i Madrid le bonn Fionlannach (nó le bonn ó thír ar bith eile). Déanaimid talamh slán dá leithéid.

31 Márta 2003

Mar chuid dá bheartas eachtrach agus slándála glacann an AE coimeád na síochána air féin sna Balcáin. Téitear i mbun oibre i bPoblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine ar dtús agus i mBoisnia agus sa Heirseagaivéin dá éis. Tagann fórsaí an AE in ionad aonaid de chuid ECAT sa dá chás. Go hinmheánach, comhaontaíonn an AE limistéar saoirse, slándála agus ceartais a chruthú do gach saoránach faoin mbliain 2010.

1 Bealtaine 2004

Tagann ocht dtír ó lár agus ó oirthear na hEorpa isteach san AE - Poblacht na Seice, an Eastóin, an Laitvia, an Liotuáin, an Ungáir, an Pholainn, an tSlóivéin agus an tSlóvaic. Mar seo cuirtear críoch faoi dheireadh thiar thallle deighilt na hEorpa a chinn na Cumhachtaí Móra 60 bliain roimhe seo i Yalta. Déantar ballstáit den Chipir agus de Mhálta chomh maith.

Member States Ballstáit: An Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, an Ísiltír, an Bheilg, Lucsamburg, an Danmhairg, Éire, an Ríocht Aontaithe, an Ghréig, an Spáinn, an Phortaingéil, an Ostair, an Fhionlainn agus an tSualainn.

New Member StatesBallstáit nua: Poblacht na Seice, an Chipir, an Eastóin, an Laitvia, an Liotuáin, an Ungáir, Málta, an Pholainn, an tSlóivéin agus an tSlóvaic.

Candidate CountriesTíortha is iarrthóirí: An Bhulgáir, an Rómáin agus an Tuirc.

 Map – member states of the EU 2004 © Stefan Chabluk

29 Deireadh Fómhair 2004

Síníonn 25 thír an AE Conradh lena mbunaítear Bunreacht Eorpach. . Ceapadh é chun déanamh cinntí agus bainistiú daonlathach a luathú san AE ina bhfuil 25 thír agus tuilleadh ag teacht isteach. Cruthaítear post d’Aire Gnóthaí Eachtracha Eorpach leis an gconradh chomh maith. Ní mór do gach ceann den 25 thír é a dhaingniú sula gcuirfear i bhfeidhm é. Nuair a vótálann saoránaigh na Fraince agus na hÍsiltíre araon i gcoinne an Bhunreachta i reifrinn sa bhliain 2005, d’fhógair ceannairí AE "tréimhse mhachnaimh".

 

Tagann Prótacal Kyoto i bhfeidhm, an conradh idirnáisiúnta chun srian a chur le téamh domhanda agus chun astúcháin gás ceaptha teasa a chiorrú. Bhíodh an AE ar thús cadhnaíochta i gcónaí maidir le hiarrachtaí chun tionchar an athrú aeráide a laghdú. Níor thaobhaigh na Stáit Aontaithe leis an bprótacal.

Leantar ar aghaidh leis an réabhlóid chumarsáide. Tá rochtain ardluais ag mórán scoileanna agus ag mórán teaghlach anois ar an Idirlíon. Is iad teachtaireachtaí téacs agus SMS an tslí is fearr le daoine óga chun fanacht i dteagmháil lena chéile i gcónaí. Socraíonn teilifísí scáileáin leathain agus scáileáin réidh agus seinnteoirí dlúthdhiosca an caighdeán le haghaidh siamsaíochta baile.

1 Eanáir 2007

Tagann dhá thír eile ó oirthear na hEorpa isteach san AE: an Bhulgáir agus an Rómáin. 27 mballstát atá san AE faoin dáta seo. Tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht amach ansin is ea an Chróit, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine agus an Tuirc.

Map – member states of the EU 2007 © Stefan Chabluk

13 Nollaig 2007

Síníonn 27 dtír an AE Conradh Liospóin lena n-athraítear na Conarthaí a rinneadh roimhe seo. Le conradh Liospóin táthar ag iarraidh cur le daonlathas, le héifeachtacht agus le trédhearcacht an AE, agus a chur ar a chumas leis sin dul i ngleic le dúshláin dhomhanda cosúil le hathrú aeráide, slándáil agus forbairt inbhuanaithe. Ní mór do gach ceann den 27 mballstát an Conradh a dhaingniú i dtreo gur féidir feidhm a bheith leis.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009