Edasine laienemine

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

11. septembril 2001 lendavad kaaperdatud liinilennukid New Yorgi Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornidesse ja Pentagoni hoonesse Washingtonis. Hukkub ligikaudu 3000 inimest. Võitluses rahvusvahelise terrorismiga seisavad ELi riigid kindlalt Ameerika Ühendriikide kõrval.

1. jaanuar 2002

Käibele tulevad eurokupüürid ja –mündid. Nende trükkimine, vermimine ja levitamine 12 riigis on keeruline logistiline operatsioon. Ringlusse lastakse üle 80 miljardi mündi. Kupüürid on kõikides riikides ühesugused. Müntide esikülg, kuhu on vermitud nende nimiväärtus, on alati ühesugune, tagaküljele on vermitud rahvuslik motiiv. Kõik euromündid käibivad vabalt. Iseenesestki mõista saab Soome (või mistahes muu riigi) euromündiga osta metroopileti Madridis.

31. märts 2003

Osana oma välis- ja julgeolekupoliitikast võtab EL enda kanda rahuvalveoperatsioonid Balkanil, esmalt endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ning seejärel Bosnias ja Hertsegoviinas. Mõlemas vahetavad ELi jõud välja NATO üksused. EL võtab kohustuse luua liidu piires 2010. aastaks kõigi oma kodanike jaoks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala.

1. mai 2004

Kaheksa Kesk- ja Ida-Euroopa riiki – Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari – ühinevad ELiga, likvideerides Euroopa lõhestatuse, mis sai alguse suurriikide otsusest Jaltas 60 aastat tagasi. Liidu liikmeteks saavad ka Küpros ja Malta.

Liikmesriigid Liikmesriigid: Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Ühendkuningriik.

Uued liikmesriigidUued liikmesriigid: Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

KandidaatriigidKandidaatriigid: Bulgaaria, Rumeenia ja Türgi.

Kaart – ELi liikmesriigid, 2004 © Stefan Chabluk

Loetelu kõigist ELi liikmesriikidest ja nende ühinemisaastad DeutschEnglishfrançais

29. oktoober 2004

25 ELi liikmesriiki kirjutavad alla Euroopa põhiseaduse lepingule . Selle eesmärk on 25 ja enama liikmesriigiga ELi demokraatliku otsusetegemise ja halduse täiustamine. Samuti luuakse sellega Euroopa välisministri ametikoht. Enne jõustumist peavad põhiseaduse ametlikult ratifitseerima kõik 25 liikmesriiki.

 

Veebruaris 2005 jõustub Kyoto protokoll – rahvusvaheline leping ülemaailmse kliimasoojenemise piiramiseks ja kasvuhoonegaaside vähendamiseks. EL on teinud suuri jõupingutusi kliimamuutuste mõju vähendamiseks. Ameerika Ühendriigid ei ole protokolliga liitunud.

Sidevahendite kiire areng jätkub. Paljudes koolides ja kodudes on kiire Interneti-ühendus. Noored kasutavad omavaheliseks pidevaks suhtlemiseks tekstisõnumeid ja SMSe. Koduse meelelahutuse tempot määravad lai- ja lameekraantelerid ning DVDd.

1. jaanuar 2007

Veel kaks Ida-Euroopa riiki, Bulgaari ja Rumeenia ühinevad ELiga, mille liikmesriikide arv kasvab 27ni. Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Türgi on kandidaatriigid, et tulevikus ELiga liituda.

Liikmesriigid Liikmesriigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Uued liikmesriigidUued liikmesriigid: Bulgaaria ja Rumeenia.

KandidaatriigidKandidaatriigid: Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik Deutsch (de) English (en) français (fr) ja Türgi English (en) .

Kaart – ELi liikmesriigid, 2007 © Stefan Chabluk

Loetelu kõigist ELi liikmesriikidest ja nende ühinemisaastad DeutschEnglishfrançais

13. detsember 2007

ELi 27 liikmesriiki allkirjastavad Lissaboni lepingu, millega muudetakse varasemaid asutamislepinguid. Lepingu eesmärk on muuta EL demokraatlikumaks, tõhusamaks ja läbipaistvamaks ning seeläbi suutlikumaks tegelemisel ülemaailmsete väljakutsetega, nagu kliimamuutused, turvalisus ja jätkusuutlikkus. Kõik ELi riigid ratifitseerivad Lissaboni lepingu, mis jõustub seejärel 1. detsembril 2009.

September 2008

Maailma majandust tabab suur rahanduskriis. Probleemid algavad USA-s kinnisvaralaenudest. Raskusi on ka mitmel Euroopa pangal. Kriisi tulemusel tiheneb majanduslik koostöö ELi riikide vahel.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?