Et årti med ny ekspansion

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Den 11. september 2001 flyver kaprede passagerfly ind i World Trade Centrets to skyskrabertårne i New York og i Pentagon-bygningen i Washington. Henved 3 000 mennesker omkommer. EU-landene stiller sig solidarisk med USA i kampen mod den internationale terrorisme.

1. januar 2002

Euromønter og eurosedler sættes i omløb. Det er en større logistisk operation at få de over 80 milliarder euromønter trykt, præget og fordelt i de 12 lande. Eurosedlerne er ens i alle eurolandene. Euromønterne er ens på den side, der viser møntens værdi, mens den anden side har et nationalt motiv. Både mønter og sedler cirkulerer frit. Du kan uden videre betale med en finsk euromønt i metroen i Madrid.

31. marts 2003

Som led i sin udenrigs- og sikkerhedspolitik gennemfører EU fredsoperationer på Balkan. Først i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og senere i Bosnien og Hercegovina. I begge tilfælde har EU-ledede styrker erstattet NATO’s enheder. Inden for sine egne grænser vil EU skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle borgere inden udgangen af 2010.

1. maj 2004

Otte central- og østeuropæiske lande — Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn — bliver medlemmer af EU. Den opdeling af Europa, som stormagterne vedtog på Jalta-konferencen 60 år tidligere, bliver nu endelig bragt til ophør. Også Cypern og Malta bliver medlemmer.

Medlemsstater Medlemsstater: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Forenede Kongerige, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Nye medlemsstaterNye medlemsstater: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

KandidatlandeKandidatlande: Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet.

Kort – EU’s medlemsstater, 2004 © Stefan Chabluk

Liste over alle EU-medlemslande, og hvornår de kom med i EU DeutschEnglishfrançais

29. oktober 2004

De 25 EU-lande undertegner en traktat om en EU-forfatning , som skal strømline den demokratiske beslutningstagning og forvaltning i et EU med 25 eller flere lande. Med traktaten oprettes der også en stilling som EU-udenrigsminister. Traktaten skal ratificeres af alle 25 lande for at træde i kraft.

 

Kyoto-protokollen træder i kraft i februar 2005. Det er den internationale traktat, der skal begrænse den globale opvarmning og nedbringe udledningen af drivhusgasser. EU er konsekvent gået i spidsen for denne indsats for at undgå klimaforandringer. USA har ikke underskrevet protokollen.

Den digitale revolution ruller videre. Mange skoler og privathjem har nu højhastighedsadgang til internettet. Unge er i konstant kontakt med hinanden gennem tekstmeddelelser og sms’er. Hjemmeunderholdningen foregår på bredskærms- og widescreen tv og med dvd’er.

1. januar 2007

Endnu to østeuropæiske lande, Bulgarien og Rumænien, slutter sig nu til EU, hvorefter antallet af medlemsstater kommer op på 27. Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet er også kandidater til senere medlemskab.

Medlemsstater Medlemsstater: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Forenede Kongerige, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Nye medlemsstatertesNye medlemsstater: Bulgarien og Rumænien.

KandidatlandeKandidatlande: Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Deutsch (de) English (en) français (fr) og Tyrkiet Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Kort – EU’s medlemsstater, 2007 © Stefan Chabluk

Liste over alle EU-medlemslande, og hvornår de kom med i EU DeutschEnglishfrançais

13. december 2007

De 27 EU lande underskriver Lissabontraktaten der ændrer de tidligere traktater. Den er udviklet til at gøre EU mere demokratisk, effektiv og gennemsigtig for derigennem at blive i stand til at møde globale udfordringer som klimaændringer, sikkerhed og bæredygtig udvikling. Lissabon-traktaten ratificeres af alle EU-lande, før den træder i kraft den 1. december 2009.

September 2008

Verdensøkonomien rammes af en omfattende finanskrise. De første problemer ses på boligmarkedet i USA. Mange europæiske banker kommer i vanskeligheder. Krisen fører til et tættere økonomisk samarbejde mellem EU-landene.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?