2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2009

Januari

1

Euron blir officiell valuta i Slovakien.

1

Tjeckien innehar för första gången EU:s roterande ordförandeskap. Högst på Tjeckiens agenda står ekonomi och energi.

1

Europeiska året för kreativitet och innovation inleds. Under året kommer konferenser, projekt och utställningar att äga rum runtom i Europa. Syftet är att göra folk medvetna om att det krävs kreativa lösningar på dagens problem.

7

Linz (Österrike) och Vilnius (Litauen) delar under 2009 på titeln Europeisk kulturhuvudstad.

Februari

8

Schweiz röstar för att utvidga avtalet om fri rörlighet för personer mellan EU och Schweiz.

22

De europeiska länderna i G20-gruppen, som består av världens ekonomiskt ledande länder, möts i Berlin. Ledarna enas om att det behövs en gemensam insats för att bekämpa finanskrisen och återskapa förtroendet för den gemensamma marknaden.

25

Larosière-gruppen lägger fram en rapport på uppdrag av EU-kommissionen. I rapporten rekommenderar gruppen skärpt finansiell tillsyn för att undvika en ny finanskris.

Mars

1

EU:s stats- och regeringschefer håller informellt möte för att diskutera genomförandet av den ekonomiska återhämtningsplanen.

6

USA:s utrikesminister Hillary Clinton besöker Europaparlamentet och blir därmed den högst uppsatta amerikanska politiker som besöker parlamentet sedan Ronald Reagan 1985.

19-20

Vid Europeiska rådets möte enas ledarna bland annat om att satsa 5 miljarder euro på energi- och bredbandsprojekt och att öka stödet till krisdrabbade EU-länder.

April

2

G20-gruppen enades i London om att skärpa reglerna på finansmarknaderna och att injicera 832 miljarder euro i Internationella valutafonden (IMF) och andra institutioner.

5

På toppmötet mellan EU och USA i Prag diskuterade de europeiska ledarna och den amerikanske presidenten Barack Obama finanskrisen och säkerhetsfrågor.

30

EU:s hälsoministrar samlades i Luxemburg i och med att det "nya" influensaviruset A(H1N1) nådde Europa.

Maj

7

EU-länderna håller ett särskilt sysselsättningstoppmöte i Prag om den ekonomiska krisen och vad EU kan göra för att rädda jobben.

Juni

4-7

Val till Europaparlamentet hålls i hela EU och 736 parlamentsledamöter väljs. Valdeltagandet är 43,2 %.

18–19

EU-toppmötet i Bryssel banar väg för en andra folkomröstning om Lissabonfördraget i Irland.

Juli

1

Sverige tar över ordförandeskapet i EU för andra gången. Prioriterade frågor för de kommande sex månaderna är ekonomin och klimatet.

14

Den polske EU-parlamentarikern Jerzy Buzek väljs till Europaparlamentets ordförande.

23

Island ansöker om EU-medlemskap.

Augusti

20

En grupp EU-observatörer övervakar presidentvalet i Afghanistan.

September

16

Europaparlamentet godkänner utnämningen av José Manuel Barroso till EU-kommissionens ordförande för en andra femårsperiod.

17

EU:s stats- och regeringschefer samlas i Bryssel för att förbereda G20-toppmötet i Pittsburgh.

24-25

Ett G20-toppmöte hålls i Pittsburgh, Pennsylvania (USA). Ledarna för världens största ekonomier diskuterar klimatförändringen och en plan för hållbar ekonomisk återhämtning.

Oktober

3

Irland säger ja till Lissabonfördraget i den andra folkomröstningen.

30

EU:s ledare förbereder sig inför den internationella klimatkonferensen i december och diskuterar ekonomiskt stöd till utvecklingsländerna för att hjälpa dem i kampen mot den globala uppvärmningen.

November

9

Tjugoårsdagen av Berlinmurens fall.

18

Ett toppmöte mellan EU och Ryssland hålls i Stockholm. Man diskuterar bland annat systemet för tidig varning om avbrott i energileveranserna, den finansiella och ekonomiska krisen samt klimatfrågor.

20

Vid ett extrainsatt toppmöte utses Herman Van Rompuy till Europeiska rådets första ständiga ordförande. Den brittiska handelskommissionären Catherine Ashton utses till EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiken.

December

1

Lissabonfördraget träder i kraft.

10-11

På EU-toppmötet i Bryssel antas Stockholmsprogrammet om samarbete kring rättsliga och inrikes frågor under 2010–2014.

19

En klimatöverenskommelse undertecknas i Köpenhamn. Den betraktas som ett steg i rätt riktning mot ett globalt avtal, men är inte bindande. EU utlovar en ytterligare minskning av sina koldioxidutsläpp om andra länder gör detsamma.

22

Serbien ansöker om EU-medlemskap.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?