You are here:

Europeiska unionens historia: 1990 - 1999

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ett Europa utan gränser

I och med kommunismens fall i Central- och Östeuropa förs européerna närmare varandra igen. 1993 är den inre marknaden fullbordad och garanterar de fyra friheterna, dvs. fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Under 1990-talet undertecknas också två nya fördrag: Maastrichtfördraget om Europeiska unionen 1993 och Amsterdamfördraget 1999. Miljöskydd blir en viktig fråga för EU-medborgarna, och man börjar undersöka hur man kan samarbeta i säkerhets- och försvarsfrågor. 1995 får EU tre nya medlemsländer: Finland, Sverige och Österrike. En liten by i Luxemburg ger namn åt Schengenavtalet som gradvis ger folk möjlighet att resa över gränserna utan pass. Miljoner ungdomar studerar utomlands med hjälp av EU-stipendier. Mobiltelefoner och Internet gör det allt lättare att kommunicera.

På Balkan börjar Jugoslavien att falla isär 1991. Striderna börjar i Kroatien, sprider sig till Bosnien och Hercegovina och mynnar ut i ett blodigt inbördeskrig mellan serber, kroater och muslimer.

7 februari 1992

Fördraget om Europeiska unionen undertecknas i Maastricht. Fördraget är en viktig milstolpe i EU:s historia för i det fastställs regler för den framtida gemensamma valutan, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och ett närmare samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Det är nu som Europeiska gemenskapen officiellt byter namn till Europeiska unionen.

1 januari 1993

Nu skapas den inre marknaden och de fyra friheterna, dvs. fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital, blir verklighet. Sedan 1986 har det antagits fler än 200 lagar om skatteregler, regler för affärsverksamhet och yrkeskvalifikationer och andra hinder för den fria rörligheten. Utvecklingen av den fria rörligheten för tjänster är något försenad.

1 januari 1995

Finland, Sverige och Österrike går med i EU. Med sina femton medlemsstater omfattar EU nu nästan hela Västeuropa. När Tyskland återförenades i oktober 1990 blev Tyskland förenat, och det tidigare Östtyskland blev därmed en del av EU.

Medlemsländer Medlemsländer: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Nya medlemsländerNya medlemsländer: Finland, Österrike och Sverige.

Karta över EU:s medlemsländer 1995 © Stefan Chabluk

Lista över alla EU-länder och när de gick med

26 mars 1995

Schengenavtalet träder ikraft i sju länder – Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Tyskland. Nu kan resenärer från alla länder resa fritt utan pass mellan dessa sju länder. Andra länder har gått med i Schengenområdet sedan 1995.

 

17 juni 1997

Amsterdamfördraget undertecknas. Det bygger vidare på Maastrichtfördraget och innehåller planer om att reformera EU-institutionerna, att ge EU en starkare ställning i världen och att satsa mer resurser på sysselsättningsfrågor och medborgarnas rättigheter.

 

13 december 1997

EU:s ledare enas om att inleda förhandlingar om medborgarskap för tio länder i Central- och Östeuropa – Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Dessutom inleds förhandlingar med Cypern och Malta. År 2000 enas man i Nice om att ändra fördraget och dess omröstningsregler för att möjliggöra utvidgningen.

 

Vetenskapsmän i Skottland lyckas 1996 klona ett får från en enda cell från ett sex år gammalt moderfår. Det är gentekniskt genombrott. Fåret Dolly är en exakt kopia av moderfåret.

1 januari 1999

Euron införs i elva länder (även i Grekland men först 2001), men än så länge bara för handels- och finanstransaktioner. Euromynten och eurosedlarna kommer senare. De länder som ingår i den så kallade eurozonen är Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike. Danmark, Sverige och Storbritannien väljer att för tillfället inte införa euron.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999