You are here:

Zgodovina Evropske unije: 1990 - 1999

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Evropa brez meja

Padec komunizma v srednji in vzhodni Evropi je tesneje povezal Evropejce. Leta 1993 se je dokončno oblikoval enotni trg in sicer s „štirimi svoboščinami“: prostim pretokom blaga, storitev, ljudi in denarja. Devetdeseta leta sta obeležili dve pogodbi: Maastrichtska pogodba o Evropski uniji leta 1993 in Amsterdamska pogodba leta 1999. Državljani so se ukvarjali z varovanjem okolja in sodelovanjem na področju varnostnih in obrambnih zadev. Leta 1995 je EU pridobila tri nove članice: Avstrijo, Finsko in Švedsko. Majhna vasica v Luksemburgu je dala ime Šengenskim sporazumom, ki so postopno omogočili potovanja brez preverjanj potnih listin na mejah. Milijoni mladih ljudi so s podporo EU študirali v drugih državah. Komuniciranje je postalo lažje in vedno več ljudi je začelo uporabljati prenosne telefone in internet.

Na Balkanu se leta 1991 začne razpad Jugoslavije. Najprej se začnejo boji na Hrvaškem, nato v Bosni in Hercegovini, kjer se Srbi, Hrvati in Muslimani spopadejo v krvavi državljanski vojni.

7. februar 1992

V Maastrichtu podpišejo Pogodbo o Evropski uniji. To je eden pomembnejših mejnikov EU, ki vzpostavlja jasna pravila za bodočo skupno valuto, za zunanjo in varnostno politiko ter za tesnejše sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. S to pogodbo naziv „Evropska unija" uradno nadomesti stari izraz „Evropska skupnost".

1. januar 1993

Vzpostavljen je enotni trg in njegove štiri svoboščine: prosti pretok blaga, storitev, oseb in denarja je postal resničnost. Od leta 1986 je bilo sprejetih več kot 200 zakonov, ki urejajo davčno politiko, trgovinske predpise, poklicno usposobljenost in druge ovire, ki preprečujejo odpiranje meja. Prosti pretok nekaterih storitev je odložen.

1. januar 1995

EU se pridružijo Avstrija, Finska in Švedska. 15 držav članic zdaj vključuje skoraj vso zahodno Evropo

Member States Države članice: Belgija, Danska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Združeno kraljestvo.

New Member StatesNove države članice: Avstrija, Finska in Švedska.

Zemljevid - države članice EU, 1995 © Stefan Chabluk

Države članice EU in leto njihove pridružitve

26. marec 1995

Schengenski sporazum začne veljati v sedmih državah – v Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Španiji. Potniki vseh nacionalnosti lahko potujejo med vsemi temi državami brez kontrole potnih listov na mejah. Pozneje so se schengenskemu območju brez kontrole potnih listov pridružile še druge države.

 

13. december 1997

13. december 1997 Voditelji EU soglašajo glede začetka postopka pogajanj o članstvu z 10 državami srednje in vzhodne Evrope: Bolgarijo, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Poljsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. V to skupino sta vključena tudi sredozemska otoka Ciper in Malta. Spremembe Pogodbe, dogovorjene v Nici, odprejo leta 2000 pot širitvi s spremembo pravil glasovanja EU.

 

Leta 1996 je znanstvenikom na Škotskem uspelo klonirati ovco iz ene same celice šest let stare ovce, kar velja za revolucionarni dosežek genskega inženiringa. „Dolly" je identična kopija svojega „starša".

1. januar 1999

V 11 državah je uveden evro (leta 2001 se pridruži tudi Grčija), a samo za trgovinske in finančne transakcije. Bankovce in kovance uvedejo pozneje. Države, ki uvedejo evro, so: Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija. Danska, Švedska in Združeno kraljestvo se odločijo, da evra zaenkrat ne uvedejo.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999