Evropa brez meja

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Na Balkanu se leta 1991 začne razpad Jugoslavije. Najprej se začnejo boji na Hrvaškem, nato v Bosni in Hercegovini, kjer se Srbi, Hrvati in Muslimani spopadejo v krvavi državljanski vojni.

7. februar 1992

V Maastrichtu podpišejo Pogodbo o Evropski uniji English. To je eden pomembnejših mejnikov EU, ki vzpostavlja jasna pravila za bodočo skupno valuto, za zunanjo in varnostno politiko ter za tesnejše sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. S to pogodbo naziv „Evropska unija" uradno nadomesti stari izraz „Evropska skupnost".

1. januar 1993

Vzpostavljen je enotni trg in njegove štiri svoboščine: prosti pretok blaga, storitev, oseb in denarja je postal resničnost. Od leta 1986 je bilo sprejetih več kot 200 zakonov, ki urejajo davčno politiko, trgovinske predpise, poklicno usposobljenost in druge ovire, ki preprečujejo odpiranje meja. Prosti pretok nekaterih storitev je odložen.

1. januar 1995

EU se pridružijo Avstrija, Finska in Švedska. 15 držav članic zdaj vključuje skoraj vso zahodno Evropo

Member States Države članice: Belgija, Danska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Združeno kraljestvo.

New Member StatesNove države članice: Avstrija, Finska in Švedska.

Zemljevid - države članice EU, 1995 © Stefan Chabluk

Države članice EU in leto njihove pridružitve

26. marec 1995

Schengenski sporazum začne veljati v sedmih državah – v Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Španiji. Potniki vseh nacionalnosti lahko potujejo med vsemi temi državami brez kontrole potnih listov na mejah. Pozneje so se schengenskemu območju brez kontrole potnih listov pridružile še druge države.

 

17. junij 1997

Podpis Amsterdamske pogodbe English. Pogodba nadgrajuje dosežke Pogodbe iz Maastrichta English, navaja načrte reform institucij EU, da bi Evropi dali vplivnejše mesto v svetu in da bi zagotovili več sredstev za zaposlovanje in pravice državljanov

 

13. december 1997

13. december 1997 Voditelji EU soglašajo glede začetka postopka pogajanj o članstvu z 10 državami srednje in vzhodne Evrope: Bolgarijo, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Poljsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. V to skupino sta vključena tudi sredozemska otoka Ciper in Malta. Spremembe Pogodbe, dogovorjene v Nici English, odprejo leta 2000 pot širitvi s spremembo pravil glasovanja EU.

 

Leta 1996 je znanstvenikom na Škotskem uspelo klonirati ovco iz ene same celice šest let stare ovce, kar velja za revolucionarni dosežek genskega inženiringa. „Dolly" je identična kopija svojega „starša".

1. januar 1999

V 11 državah je uveden evro (leta 2001 se pridruži tudi Grčija), a samo za trgovinske in finančne transakcije. Bankovce in kovance uvedejo pozneje. Države, ki uvedejo evro, so: Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Španija. Danska, Švedska in Združeno kraljestvo se odločijo, da evra zaenkrat ne uvedejo.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?