Európa bez hraníc

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Na Balkáne sa v roku 1991 začal rozpad Juhoslávie. Boje vypukli najprv v Chorvátsku, potom v Bosne a Hercegovine, kde Srbi, Chorváti a Moslimovia bojovali v krvavej občianskej vojne.

7. február 1992

V Maastrichte sa podpisuje Zmluva o Európskej únii. Predstavuje najväčší míľnik v histórii EÚ, ktorým sa ustanovujú jasné pravidlá budúcej spoločnej meny, ako aj zahraničnej a bezpečnostnej politiky a užšej spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí. V zmluve sa pomenovanie „Európske spoločenstvá" oficiálne nahrádza pomenovaním „Európska únia".

1. január 1993

Vytvorenie jednotného trhu a jeho štyroch slobôd: voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a peňazí sa stáva skutočnosťou. Od roku 1986 sa prijalo viac ako 200 právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na daňovú politiku, obchodné predpisy, profesijné kvalifikácie a iné prekážky otvorených hraníc. Voľný pohyb niektorých služieb sa oneskoruje.

1. január 1995

Fínsko, Rakúsko a Švédsko vstupujú do EÚ. Jej 15 členov odteraz pokrýva takmer celú západnú Európu. V októbri 1990 sa Nemecko zjednotilo a Východné Nemecko sa tak stalo súčasťou EÚ.

Member States Členské štáty: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko.

New Member StatesNové členské štáty: Fínsko, Rakúsko a Švédsko.

Mapa - členské štáty EÚ, 1995 © Stefan Chabluk

Zoznam všetkých členských štátov a dátumy ich pristúpenia

26. marec 1995

V siedmich krajinách – Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko – nadobúda účinnosť Schengenská dohoda. Cestujúci akejkoľvek národnosti môžu cestovať v rámci všetkých týchto krajín bez hraničnej kontroly cestovného pasu. K schengenskej zóne voľného pohybu sa odvtedy pripojili ďalšie krajiny.

 

17. jún 1997

Podpísanie Amsterdamskej zmluvy. V Amsterdamskej zmluve sa nadviazalo na úspechy Maastrichtskej zmluvy English a ustanovujú sa ňou plány reformy inštitúcií EÚ s cieľom posilniť slovo Európy vo svete a sústrediť viaceré zdroje na zamestnanosť a práva občanov.

13. december 1997

Predstavitelia EÚ sa dohodli, že začnú rokovania o členstve s 10 krajinami strednej a východnej Európy: Bulharskom, Českou republikou, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom, Slovenskom a Slovinskom. Takisto k nim patria ostrovy v Stredozemnom mori Cyprus a Malta. Zmeny zmluvy, na ktorých sa dohodlo v Nice 
      
       v roku 2000, otvárajú reformovaním pravidiel hlasovania EÚ cestu k jej rozširovaniu.

 

V roku 1996 sa vedcom v Škótsku podarilo vyklonovať ovcu z jediného embrya dospelej šesťročnej ovce, čo predstavuje zlom v genetickom inžinierstve. „Dolly" je vernou kópiou svojho „rodiča".

1. január 1999

V jedenástich krajinách sa zavádza euro (vrátane Grécka v roku 2001) len na účel obchodných a finančných transakcií. Bankovky a mince sa zavádzajú neskôr. Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko sa stávajú krajinami eurozóny. Dánsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo sa rozhodli, že určitý čas zostanú mimo.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?