You are here:

De geschiedenis van de Europese Unie: 1990 - 1999

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Een Europa zonder grenzen

Door de instorting van het communisme in Midden- en Oost-Europa worden alle Europeanen nauwer bij elkaar betrokken. In 1993 wordt de interne markt aangevuld met de vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en geld. In de jaren '90 worden twee belangrijke verdragen gesloten: het Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie in 1993 en het Verdrag van Amsterdam in 1999. De bevolking maakt zich zorgen over het milieu en over de Europese samenwerking bij kwesties van veiligheid en defensie. In 1995 krijgt de EU er nog drie nieuwe leden bij: Oostenrijk, Finland en Zweden. Dankzij de Schengen-akkoorden, genaamd naar een klein dorp in Luxemburg, kunnen mensen stilaan reizen zonder paspoortcontrole aan de grenzen. Miljoenen jongeren studeren met EU-steun in het buitenland. Communicatie wordt makkelijker doordat alsmaar meer mensen mobiele telefoons en internet gaan gebruiken.

Op de Balkan begint Joegoslavië in 1991 uiteen te vallen. De gevechten beginnen in Kroatië en slaan over op Bosnië-Herzegovina waar Serviërs, Kroaten en moslims elkaar in een bloedige burgeroorlog bevechten.

7 februari 1992

In Maastricht wordt het Verdrag betreffende de Europese Unie ondertekend. Het is een belangrijke mijlpaal voor de EU, waarin duidelijke regels worden opgenomen voor de toekomstige gemeenschappelijke munt alsook voor het buitenlands en veiligheidsbeleid en voor nauwere samenwerking op het terrein van justitie en binnenlandse zaken.

1 januari 1993

De gemeenschappelijke markt en haar vier vrijheden zijn nu realiteit: het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en geld. Sinds 1986 is men het eens geworden over meer dan 200 besluiten die betrekking hebben op het belastingbeleid, de regelgeving voor het bedrijfsleven, beroepskwalificaties en andere hindernissen voor open grenzen. Het vrij verkeer van bepaalde diensten wordt uitgesteld.

1 januari 1995

Finland, Oostenrijk en Zweden treden toe tot de EU. De 15 lidstaten omvatten nu bijna heel West-Europa.

Lidstaten Lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Nieuwe lidstatenNieuwe lidstaten: Finland, Oostenrijk en Zweden.

Kaart - Lidstaten van de EU, 1995 © Stefan Chabluk

Lijst van alle EU-landen en wanneer zij toetraden

26 maart 1995

Het Verdrag van Schengen treedt in werking in zeven landen: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje. Reizigers van eender welke nationaliteit kunnen tussen deze landen reizen zonder paspoortcontrole aan de grenzen. Sindsdien zijn andere landen tot de paspoortvrije Schengenruimte toegetreden.

 

17 juni 1997

Ondertekening van het Verdrag van Amsterdam. Het bouwt voort op het Verdrag van Maastricht en bevat plannen om de EU-instellingen te hervormen, om de internationale positie van Europa te versterken en om meer middelen uit te trekken voor de werkgelegenheid en de rechten van de burgers.

 

13 december 1997

De EU-leiders komen overeen om met tien landen van Midden- en Oost-Europa onderhandelingen over het EU-lidmaatschap aan te vatten: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Ook met de mediterrane eilanden Cyprus en Malta worden onderhandelingen begonnen. De in 2000 in Nice overeengekomen Verdragswijzigingen maken uitbreiding mogelijk door hervorming van de stemprocedures.

 

In 1996 slagen wetenschappers in Schotland erin uit één cel van een zesjarig schaap een lam te klonen: een doorbraak op het terrein van de genetische manipulatie. "Dolly" is een identieke kopie van haar "ouder".

1 januari 1999

De euro wordt uitsluitend voor handels- en financiële transacties ingevoerd in 11 landen (en in Griekenland in 2001). Biljetten en munten worden later ingevoerd. De eurolanden zijn België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk beslissen om voorlopig niet mee te doen.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999