You are here:

Eiropas Savienības vēsture: 1990 - 1999

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eiropa bez robežām

Sabrūkot komunismam Centrālajā un Austrumeiropā, eiropieši kļūst tuvāki kaimiņi. Vienotā tirgus izveidi pabeidz 1993. gadā, garantējot četras brīvības formas: preču, pakalpojumu un naudas aprite un cilvēku pārvietošanās. 1990. gados tiek arī parakstīti divi Līgumi ― Māstrihtas Līgums par Eiropas Savienību 1993. gadā un Amsterdamas Līgums 1999. gadā. Cilvēki noraizējušies par vides aizsardzību un apzinās, ka jāsāk domāt par to, kā eiropiešiem sadarboties drošības un aizsardzības jautājumos. 1995. gadā ES iegūst trīs jaunas dalībvalstis: Austriju, Somiju un Zviedriju. Luksemburgas ciematiņa Šengenas vārdā tiek nodēvēti nolīgumi, kas pakāpeniski atļauj cilvēkiem ceļot, robežpunktos neuzrādot pasi. Miljoniem jauniešu ar ES atbalstu studē citās valstīs. Kļūst vieglāk sazināties, jo arvien vairāk cilvēku sāk lietot mobilos tālruņus un internetu.

Balkānos 1991. gadā sāk sadalīties Dienvidslāvija. Vispirms kaujas izceļas Horvātijā, pēc tam Bosnijā un Hercegovinā, kur serbi, horvāti un musulmaņi cīnās asiņainā pilsoņu karā.

1992. gada 7. februāris

Māstrihtā tiek parakstīts Līgums par Eiropas Savienību. Tas ir viens no lielākajiem ES pagrieziena punktiem, kas nosaka skaidrus noteikumus nākotnes vienotajai valūtai, kā arī ārpolitikai un drošības politikai, un noteikumus ciešākai sadarbībai tieslietu un iekšlietu jomā. Šajā līgumā nosaukums "Eiropas Kopiena" tiek oficiāli aizstāts ar nosaukumu "Eiropas Savienība".

1993. gada 1. janvāris

Tiek radīts vienotais tirgus   un tā četras brīvības: brīva preču, pakalpojumu, personu un finanšu kustība kļūst par realitāti. Kopš 1986. gada ir saskaņoti vairāk nekā 200 likumu par nodokļu politiku, uzņēmējdarbības noteikumiem, profesionālo kvalifikāciju un citiem robežu atvēršanas šķēršļiem. Atsevišķu pakalpojumu brīva kustība kavējas.

1995. gada 1. janvāris

Austrija, Somija un Zviedrija pievienojas ES. Tagad ES 15 dalībvalstis aptver gandrīz visu Rietumeiropu. 1990. gada oktobrī Vācija apvienojās, tādējādi Austrumvācija kļuva par ES sastāvdaļu.

Dalībvalstis Dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija un Vācija.

Jaunas dalībvalstisJaunas dalībvalstis: Austrija, Somija un Zviedrija.

Karte ― ES dalībvalstis, 1995 © Stefan Chabluk

Saraksts, kurā norādītas visas ES dalībvalstis un to pievienošanās gadi

1995. gada 26. marts

Septiņās valstīs – Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Spānijā un Vācijā – stājas spēkā Šengenas Līgums. Jebkuras tautības pilsoņi var ceļot starp šīm valstīm bez pasu kontroles pie robežām. Kopš tā laika Šengenas bezpasu zonai ir pievienojušās arī citas valstis.

 

1997. gada 17. jūnijs

Amsterdamas Līguma parakstīšana. Balstoties uz Māstrihtas Līguma Izvēlieties saites tulkojumu   čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv) sasniegumiem, tiek izstrādāti ES iestāžu pārveidošanas plāni, lai Eiropai piešķirtu spēcīgāku balsi pasaulē un koncentrētu lielākus resursus nodarbinātībai un pilsoņu tiesībām.

1997. gada 13. decembris

ES vadītāji vienojas par iestāšanās sarunu uzsākšanu ar 10 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm: Bulgāriju, Čehiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Poliju, Rumāniju, Slovākiju un Slovēniju. Pie tām pieder arī Vidusjūras salas Kipra un Malta. 2000. gadā Nicā saskaņotie Līguma grozījumi maina ES balsošanas noteikumus un paver ceļu uz paplašināšanos.

 

1996. gadā zinātniekiem Skotijā izdodas no sešus gadus vecas avs vienas šūnas klonēt aitu; tas ir izrāviens gēnu inženierijā. Dollija ir identiska savas "mātes" kopija.

1999. gada 1. janvāris

Vienīgi komerciāliem un finansiāliem darījumiem 11 valstīs tiek ieviests euro (2001. gadā tām pievienojas Grieķija). Banknotes un monētas parādīsies vēlāk. Euro zonas valstis ir Austrija, Beļģija, Francija, Grieķija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija un Vācija. Dānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste nolemj pagaidām palikt ārpus tās.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999