Europa be sienų

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Balkanuose 1991 m. pradeda byrėti Jugoslavija. Pirmieji neramumai Kroatijoje, vėliau Bosnijoje ir Hercegovinoje, kur įsiplieskia kruvinas pilietinis serbų, kroatų ir musulmonų karas.

1992 m. vasario 7 d.

Mastrichte pasirašoma Europos Sąjungos sutartis. ES tai ypač svarbus įvykis – būsimos bendros valiutos bei užsienio ir saugumo politikos bei glaudesnio bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje pamatas. Pagal šią sutartį „Europos bendrija" oficialiai pavadinama „Europos Sąjunga".

1993 m. sausio 1 d.

Sukuriama viena bendra rinka ir jos keturios laisvės. Laisvas prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimas tampa realybe. Nuo 1986 m. buvo susitarta dėl daugiau kaip 200 mokesčių politikos, verslo taisyklių, profesinės kvalifikacijos ir kitų įstatymų, kuriuose buvo kliūčių atverti sienas. Kai kurių paslaugų laisvas judėjimas atidėtas.

1995 m. sausio 1 d.

Į ES įstoja Austrija, Suomija ir Švedija. 15 narių turinti ES dabar apima beveik visą Vakarų Europą. 1990 m spalio mėn. Vokietijai susivienijus buvusioji Rytų Vokietija tapo ES dalimi.

Valstybės narės Valstybės narės: Airija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir Vokietija

Naujosios valstybės narėsNaujosios valstybės narės: Austrija, Suomija, Švedija.

Žemėlapis. ES valstybės narės, 1995 m © Stefan Chabluk

Visų ES valstybių narių sąrašas ir jų įstojimo datos

1995 m. kovo 26 d.

Septyniose šalyse – Belgijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje – įsigalioja Šengeno susitarimas. Šių šalių piliečiai gali laisvai kirsti visų šių šalių sienas. Pasienio kontrolė panaikinama. Vėliau prie Šengeno erdvės be pasienio kontrolės prisijungė daugiau šalių.

 

1997 m. birželio 17 d.

Pasirašoma Amsterdamo sutartis. Pagal šią sutartį, kuri remiasi Mastrichto sutarties  English   laimėjimais, numatoma reformuoti ES institucijas, suteikti Europai svaresnį balsą pasaulyje, sutelkti daugiau lėšų užimtumui ir piliečių teisėms.

 

1997 m. gruodžio 13 d.

ES vadovai sutaria pradėti stojimo derybas su 10 Vidurio ir Rytų Europos šalių: Bulgarija, Čekijos Respublika, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. Taip pat su Viduržemio jūros salomis Kipru ir Malta. 2000 m. Nicoje  English pasiekiamas sutarimas, kuriuo pakeičiamos balsavimo taisyklės ir taip atveriamas kelias plėtrai.

 

1996 m. Škotijos mokslininkams pavyko klonuoti avelę iš šešerių metų avies vienos ląstelės. Perversmas genų inžinerijoje. Doli yra identiška savo „mamos" kopija.

1999 m. sausio 1 d.

11 ES valstybių (Graikija prisijungia 2001 m.) komerciniai ir finansiniai sandoriai atliekami eurais. Banknotai ir monetos įvedami vėliau. Euro zonos šalys yra: Airija, Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija ir Vokietija. Danija, Jungtinė Karalystė ir Švedija nusprendžia į šią grupę kol kas nesijungti.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?