Europa bez granica

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Na području Balkana raspad Jugoslavije počinje 1991. Sukobi prvo izbijaju u Hrvatskoj, a zatim i u Bosni i Hercegovini gdje se Srbi, Hrvati i Muslimani sukobljavaju u krvavom građanskom ratu.

7. srpnja 1992.

Ugovor o Europskoj uniji potpisuje se u Maastrichtu. Riječ je o presudnom događaju u stvaranju EU-a kojim se utvrđuju jasna pravila o budućoj jedinstvenoj valuti te o vanjskoj i sigurnosnoj politici te tješnjoj suradnji u pravosuđu i unutarnjim poslovima. Tim se Ugovorom naziv „Europska zajednica“ službeno zamjenjuje nazivom „Europska unija“.

1. siječnja 1993.

Uspostavlja se jedinstveno tržište i njegove četiri slobode: slobodno kretanje robe, usluga, ljudi i kapitala postaje stvarnost. Od 1986. doneseno je više od 200 zakonodavnih akata u području porezne politike, trgovačkog prava, profesionalnih kvalifikacija i ostalih prepreka otvorenim granicama. Odgađa se slobodno kretanje nekih usluga.

1. siječnja 1995.

Austrija. Finska i Švedska postaju članice EU-a. 15 država članica sada obuhvaća gotovo cijelu zapadnu Europu. U listopadu 1990. ujedinjenjem Njemačke Istočna Njemačka postaje dio EU-a.

Države članice Države članice: Njemačka, Francuska, Italija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Danska, Irska, Ujedinjena Kraljevina, Grčka, Španjolska i Portugal.

Nove države članiceNove države članice: Austrija, Finska i Švedska.

Karta – države članice EU-a 1995. © Stefan Chabluk

Popis svih država članica s datumom pristupanja

26. ožujka 1995.

Schengenski sporazum stupa na snagu u sedam država – Belgiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj i Portugalu. Državljani svih država mogu putovati između tih zemalja bez kontrole putnih isprava na granicama. Od tada su se i druge države pridružile schengenskom prostoru.

17. lipnja 1997.

Potpisivanje Ugovora iz Amsterdama . Ugovor predstavlja daljnji razvoj postignuća proizašlih iz Ugovora iz Maastrichta . Njime se donose nacrti reformi institucija EU-a u cilju jačanja uloge Europe u svijetu te dodjele većih sredstava u području zapošljavanja i prava građana.

 

13. prosinca 1997.

Čelnici EU-a dogovaraju početak pregovora o članstvu s 10 zemalja srednje i istočne Europe: Bugarskom, Češkom, Estonijom, Mađarskom, Latvijom, Litvom, Poljskom, Rumunjskom, Slovačkom i Slovenijom. U proces su uključene i mediteranske otočne zemlje Cipar i Malta. Promjene u Ugovoru, usuglašene u Nici 2000., otvaraju put proširenju uvođenjem novih pravila o glasovanju unutar EU-a.

Škotski znanstvenici uspjeli su 1996. klonirati ovcu iz stanice šestogodišnje ovce, što je označilo prekretnicu u genetskom inženjeringu. "Dolly" je identična kopija svoga „roditelja“.

1. siječnja 1999.

U 11 država (Grčka se pridružuje 2001.) uvodi se euro samo za trgovačke i financijske transakcije. Poslije će se uvesti novčanice i kovanice. Države koje prihvaćaju euro su: Belgija, Njemačka, Grčka, Španjolska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Portugal i Finska. Danska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina odlučuju zasada ostati izvan europodručja.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

 Vidi također

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?