Et Europa uden grænser

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

På Balkan begynder Jugoslavien at gå i opløsning i 1991. De første kampe udbryder i Kroatien, men de breder sig til Bosnien og Hercegovina, hvor serbere, kroater og muslimer udkæmper en blodig borgerkrig.

7. februar 1992

Traktaten om Den Europæiske Union underskrives i Maastricht. Som en vigtig milepæl i EU’s historie opstiller den klare regler for den fremtidige fælles valuta, for udenrigs- og sikkerhedspolitikken og et snævrere samarbejde om retlige og indre anliggender. "Det Europæiske Fællesskab" bliver nu til "Den Europæiske Union".

1. januar 1993

Det indre marked og de fire friheder indføres: fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og penge er nu en realitet. Der er siden 1986 vedtaget mere end 200 love om skattepolitik, handelsbestemmelser, erhvervskvalifikationer og andre hindringer for åbne grænser. Den frie bevægelighed for visse tjenesteydelser udsættes.

1. januar 1995

Finland, Sverige og Østrig bliver medlemmer af EU. De 15 medlemslande dækker næsten hele Vesteuropa. I oktober 1990 blev Tyskland forenet, og det tidligere Østtyskland blev derfor en del af EU.

Medlemsstater Medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien og Tyskland.

Nye medlemsstaterNye medlemsstater: Finland, Østrig og Sverige.

Kort – EU’s medlemsstater, 1995 © Stefan Chabluk

Liste over alle EU-medlemslande, og hvornår de kom med i EU

26. marts 1995

Schengen-aftalen træder i kraft i syv lande: Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg, Portugal, Spanien og Tyskland. Rejsende af alle nationaliteter kan nu rejse frit mellem disse lande uden paskontrol ved grænserne. Andre lande er siden kommet med i det pasfrie Schengen-område.

 

17. juni 1997

Undertegnelsen af Amsterdam-traktaten, som bygger på Maastricht-traktaten og giver en reform af EU’s institutioner. Traktaten sigter også på at give EU større indflydelse på verdensplan og anvende flere ressourcer på beskæftigelse og borgernes rettigheder.

 

13. december 1997

EU’s ledere enes om at indlede forhandlinger om medlemskab med ti central- og østeuropæiske lande: Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Middelhavsøerne Cypern og Malta er også med i feltet. I 2000 bliver der med vedtagelsen af Nice-traktaten banet vej for udvidelsen ved en reform af EU’s afstemningsregler.

 

I 1996 lykkes det videnskabsmænd i Skotland at klone et får fra en enkelt celle fra et seksårigt moderfår. Det er et større gennembrud i genteknologien. "Dolly" er en nøjagtig kopi af sin "moder".

1. januar 1999

Euroen indføres i 11 lande (Grækenland følger efter i 2001), men kun til kommercielle og finansielle transaktioner. Mønter og sedler følger senere. Eurolandene er Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig. Danmark, Storbritannien og Sverige ønsker foreløbig at holde sig uden for.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?