You are here:

Den Europæiske Unions historie: 1990 - 1999

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Et Europa uden grænser

Med kommunismens sammenbrud i Central- og Østeuropa kommer europæerne tættere på hinanden. I 1993 fuldendes det indre marked med de 'fire friheder', dvs. fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og penge. 1990’erne er også det årti, hvor to traktater ser dagens lys, nemlig Maastricht-traktaten om Den Europæiske Union i 1993 og Amsterdam-traktaten i 1999. Folk bekymrer sig om, hvordan man kan beskytte miljøet, og også om, hvordan europæerne kan arbejde sammen om forsvars- og sikkerhedsspørgsmål. I 1995 får EU tre nye medlemmer, Østrig, Finland og Sverige. En lille landsby i Luxembourg giver navn til ‘Schengen’-aftalen, som gradvis skal gøre det muligt for folk at rejse uden at vise pas ved grænserne. Millioner af unge studerer i andre lande med EU-støtte. Det bliver lettere at kommunikere, i takt med at flere og flere benytter sig af mobiltelefoner og internettet.

På Balkan begynder Jugoslavien at gå i opløsning i 1991. De første kampe udbryder i Kroatien, men de breder sig til Bosnien og Hercegovina, hvor serbere, kroater og muslimer udkæmper en blodig borgerkrig.

7. februar 1992

Traktaten om Den Europæiske Union underskrives i Maastricht. Som en vigtig milepæl i EU’s historie opstiller den klare regler for den fremtidige fælles valuta, for udenrigs- og sikkerhedspolitikken og et snævrere samarbejde om retlige og indre anliggender. "Det Europæiske Fællesskab" bliver nu til "Den Europæiske Union".

1. januar 1993

Det indre marked og de fire friheder indføres: fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og penge er nu en realitet. Der er siden 1986 vedtaget mere end 200 love om skattepolitik, handelsbestemmelser, erhvervskvalifikationer og andre hindringer for åbne grænser. Den frie bevægelighed for visse tjenesteydelser udsættes.

1. januar 1995

Finland, Sverige og Østrig bliver medlemmer af EU. De 15 medlemslande dækker næsten hele Vesteuropa. I oktober 1990 blev Tyskland forenet, og det tidligere Østtyskland blev derfor en del af EU.

Medlemsstater Medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien og Tyskland.

Nye medlemsstaterNye medlemsstater: Finland, Østrig og Sverige.

Kort – EU’s medlemsstater, 1995 © Stefan Chabluk

Liste over alle EU-medlemslande, og hvornår de kom med i EU

26. marts 1995

Schengen-aftalen træder i kraft i syv lande: Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg, Portugal, Spanien og Tyskland. Rejsende af alle nationaliteter kan nu rejse frit mellem disse lande uden paskontrol ved grænserne. Andre lande er siden kommet med i det pasfrie Schengen-område.

 

17. juni 1997

Undertegnelsen af Amsterdam-traktaten, som bygger på Maastricht-traktaten og giver en reform af EU’s institutioner. Traktaten sigter også på at give EU større indflydelse på verdensplan og anvende flere ressourcer på beskæftigelse og borgernes rettigheder.

 

13. december 1997

EU’s ledere enes om at indlede forhandlinger om medlemskab med ti central- og østeuropæiske lande: Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Middelhavsøerne Cypern og Malta er også med i feltet. I 2000 bliver der med vedtagelsen af Nice-traktaten banet vej for udvidelsen ved en reform af EU’s afstemningsregler.

 

I 1996 lykkes det videnskabsmænd i Skotland at klone et får fra en enkelt celle fra et seksårigt moderfår. Det er et større gennembrud i genteknologien. "Dolly" er en nøjagtig kopi af sin "moder".

1. januar 1999

Euroen indføres i 11 lande (Grækenland følger efter i 2001), men kun til kommercielle og finansielle transaktioner. Mønter og sedler følger senere. Eurolandene er Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig. Danmark, Storbritannien og Sverige ønsker foreløbig at holde sig uden for.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999