Навигационна пътека

Европа без граници

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

На Балканите Югославия започва да се разпада през 1991 г. В Хърватия избухват сражения, а след това и в Босна и Херцеговина, където сърби, хървати и мюсюлмани водят кървава гражданска война.

7 февруари 1992 г.

Договорът за Европейски съюз English е подписан в Маастрихт. Той е нова стъпка за ЕС, определящ ясни правила за бъдещата единна валута, както и за външната политика и политиката на сигурност и за по-тясно сътрудничество в правосъдието и вътрешните работи. Съгласно договора името „Европейски съюз“ официално заменя „Европейска общност“.

1 януари 1993 г.

Установени са единният пазар и неговите четири свободи: свободното движение на стоки, услуги, хора и пари вече е реалност. От 1986 г. насам са приети повече от 200 закона в областта на данъчната политика, регулирането на бизнеса, професионалната квалификация и други пречки пред отворените граници. Свободното движение на някои услуги е отложено.

1 януари 1995 г.

Австрия, Финландия и Швеция влизат в ЕС. 15-те страни членки вече обхващат почти цяла Западна Европа. През октомври 1990 г. Германия се обединява и затова бившата Източна Германия става част от ЕС.

Държави-членки Държави-членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия, Обединеното кралство, Гърция, Испания и Португалия.

Нови държави-членки Нови държави-членки: Австрия, Финландия и Швеция.

Карта – държавите-членки на ЕС 1995 г. © Stefan Chabluk

Списък на всички страни членки на ЕС и годината на тяхното присъединяване

26 март 1995 г.

Шенгенското споразумение влиза в сила в седем страни — Белгия, Германия, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия и Португалия. Пътници от всякакви националности могат да пътуват между всички тези страни без паспортен контрол на границите. Оттогава и други страни са се присъединили към Шенгенското пространство без паспорти.

17 юни 1997 г.

Подписване на Договора от Амстердам English. Той се опира на постиженията на Договора от Маастрихт English, очертавайки планове за реформиране на институциите на ЕС, за засилване на ролята на Съюза в света и за съсредоточаване на повече ресурси в областта на заетостта и правата на гражданите.

 

13 декември 1997 г.

Лидерите на ЕС се споразумяват за започване на преговори за членство с 10 страни от Централна и Източна Европа: България, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Средиземноморските острови Кипър и Малта също са включени. През 2000 г. промени в договора, за които е постигнато споразумение в Ница English, откриват пътя към разширяването чрез реформа на правилата за гласуване в ЕС.

През 1996 г. учени в Шотландия успешно клонират овца от една клетка на 6-годишна овца - пробив в генното инженерство. Доли е пълно копие на своята „майка“.

1 януари 1999 г.

Валутата евро е въведена в 11 страни (към които през 2001 г. се присъединява Гърция) само за търговски и финансови трансакции. Банкнотите и монетите ще се появят по-късно. Въвелите еврото страни са Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия и Финландия. Дания, Швеция и Обединеното кралство решават на първо време да останат извън еврозоната.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

 Вижте също

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?