You are here:

Историята на Европейския съюз: 1990 - 1999 r.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Европа без граници

С рухването на комунизма в Централна и Източна Европа европейците стават по-близки съседи. През 1993 г. е завършено изграждането на единния пазар с „четирите свободи“ на движение на стоки, услуги, хора и пари. 90-те години на 20-ти век са десетилетието на два договора – Договорът от Маастрихт за Европейския съюз през 1993 г. и Договорът от Амстердам през 1999 г. Хората са загрижени за опазването на околната среда, а също и за това как европейците могат да действат заедно по въпросите на безопасността и отбраната. През 1995 г. в ЕС влизат три нови членки: Австрия, Финландия и Швеция. Малко селце в Люксембург дава името си на „Шенгенските“ споразумения, които постепенно позволяват на хората да пътуват без проверки на паспортите по границите. Милиони млади хора учат в чужбина с помощта на ЕС. Комуникациите са улеснени, тъй като все повече хора започват да използват мобилни телефони и интернет.

На Балканите Югославия започва да се разпада през 1991 г. В Хърватия избухват сражения, а след това и в Босна и Херцеговина, където сърби, хървати и мюсюлмани водят кървава гражданска война.

7 февруари 1992 г.

Договорът за Европейски съюз е подписан в Маастрихт. Той е нова стъпка за ЕС, определящ ясни правила за бъдещата единна валута, както и за външната политика и политиката на сигурност и за по-тясно сътрудничество в правосъдието и вътрешните работи. Съгласно договора името „Европейски съюз“ официално заменя „Европейска общност“.

1 януари 1993 г.

Установени са единният пазар и неговите четири свободи: свободното движение на стоки, услуги, хора и пари вече е реалност. От 1986 г. насам са приети повече от 200 закона в областта на данъчната политика, регулирането на бизнеса, професионалната квалификация и други пречки пред отворените граници. Свободното движение на някои услуги е отложено.

1 януари 1995 г.

Австрия, Финландия и Швеция влизат в ЕС. 15-те страни членки вече обхващат почти цяла Западна Европа. През октомври 1990 г. Германия се обединява и затова бившата Източна Германия става част от ЕС.

Държави-членки Държави-членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия, Обединеното кралство, Гърция, Испания и Португалия.

Нови държави-членки Нови държави-членки: Австрия, Финландия и Швеция.

Карта – държавите-членки на ЕС 1995 г. © Stefan Chabluk

Списък на всички страни членки на ЕС и годината на тяхното присъединяване

26 март 1995 г.

Шенгенското споразумение влиза в сила в седем страни — Белгия, Германия, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия и Португалия. Пътници от всякакви националности могат да пътуват между всички тези страни без паспортен контрол на границите. Оттогава и други страни са се присъединили към Шенгенското пространство без паспорти.

17 юни 1997 г.

Подписване на Договора от Амстердам . Той се опира на постиженията на Договора от Маастрихт Избор на превод за предходната връзка   čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) suomi (fi) svenska (sv) , очертавайки планове за реформиране на институциите на ЕС, за засилване на ролята на Съюза в света и за съсредоточаване на повече ресурси в областта на заетостта и правата на гражданите.

 

13 декември 1997 г.

Лидерите на ЕС се споразумяват за започване на преговори за членство с 10 страни от Централна и Източна Европа: България, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Средиземноморските острови Кипър и Малта също са включени. През 2000 г. промени в договора, за които е постигнато споразумение в Ница, откриват пътя към разширяването чрез реформа на правилата за гласуване в ЕС.

През 1996 г. учени в Шотландия успешно клонират овца от една клетка на 6-годишна овца - пробив в генното инженерство. Доли е пълно копие на своята „майка“.

1 януари 1999 г.

Валутата евро е въведена в 11 страни (към които през 2001 г. се присъединява Гърция) само за търговски и финансови трансакции. Банкнотите и монетите ще се появят по-късно. Въвелите еврото страни са Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия и Финландия. Дания, Швеция и Обединеното кралство решават на първо време да останат извън еврозоната.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999