1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

1990

Januari

1

Irland övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

9

Aldo Angioi väljs till ordförande för revisionsrätten.

Februari

21

Kommissionen håller sitt sammanträde nr 1000.

Mars

7

EG-domstolens dom i GB-Inno-BM-målet innebär att en nationell lagstiftning som förbjuder reklam som är tillåten i ett annat inköpsland strider mot principen om fri rörlighet för varor. 

April

2

EG och Argentina undertecknar ett ramavtal om handel och ekonomiskt samarbete.

28

Europeiska rådet har ett extra toppmöte i Dublin. En överenskommelse nås om en gemensam syn på den tyska återföreningen och på EG:s relationer till länderna i Central- och Östeuropa.

Maj

7

Europeiska rådet beslutar inrätta Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och antar en förordning om att inrätta Europeiska miljöbyrån.

9

40:e årsdagen av Schumandeklarationen.

22

EG-domstolen beslutar att Europaparlamentet kan dras inför EG-domstolen av andra institutioner och att det omvända också kan ske. En förutsättning är att man åberopar att den institutionella balansen har rubbats. Dessa principer kommer senare att tas med i Maastrichtfördraget.

29

I Paris undertecknas en överenskommelse om att inrätta Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Dess uppgift är att ge ekonomiskt stöd till länderna i Central- och Östeuropa.

Juni

6

Europeiska kommissionen lägger fram en grönbok om miljön i städerna.

19

Schengenavtalet om att avskaffa gränskontroller undertecknas av Benelux-länderna, Frankrike och Tyskland.

20

EEG och EFTA inleder formella förhandlingar om att inrätta Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

25-26

Europeiska rådet sammanträder i Dublin. Man understryker betydelsen av att inleda två regeringskonferenser, dels om en ekonomisk och monetär union, dels om de olika aspekterna av en politisk union. Förhandlingarna skall föras parallellt.

Juli

1

Italien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Den första fasen i den ekonomiska och monetära unionen (EMU) inleds. Undantag görs för fyra medlemsstater (Spanien, Portugal, Grekland och Irland) som ges en särställning på grund av att de inte gjort tillräckliga framsteg i riktning mot ekonomisk integration.

3

Cypern ansöker formellt om medlemskap i EG.

16

Malta ansöker formellt om medlemskap i EG.

Oktober

3

Tyskland återförenas och förbundsstaterna i det forna Östtyskland blir en del av EU.

27-28

Europeiska rådet har ett extra toppmöte i Rom. Alla förberedelser är nu klara inför de två regeringskonferenserna om EMU respektive en politisk union.

November

19-21

I Paris samlas 34 stats- och regeringschefer till Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK). Parisdeklarationen för ett nytt Europa undertecknas. 

27

Italien undertecknar Schengenavtalet.

December

2

Riksdagsval i Tyskland.

4

Europeiska rådet antar de övergångsåtgärder som man enats om inom ramen för Tysklands återförening.

12

Riksdagsval i Danmark.

14-15

Europeiska rådet sammanträder i Rom. De två regeringskonferenserna om EMU respektive en politisk union inleds.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?