Evropa spreminja videz – padec berlinskega zidu

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Poleti 1980 ladjedelniški delavci v poljskem mestu Gdansk pod vodstvom Lecha Walense stavkajo za več pravic. Po državi sledi še več stavk. Avgusta se vlada vda, ustanovljen je neodvisni sindikat Solidarnost. Vlada postopoma ponovno pridobi moč in decembra 1981 razglasi vojno stanje ter s tem konča srečanje Poljske z ljudsko oblastjo. A vendar je s tem zasejano seme poznejših dogodkov.

1. januar 1981

Po pridružitvi Grčije EU doseže število članic dvomestno število. Po padcu vojaškega režima in ponovni vzpostavitvi demokracije leta 1974 izpolnjuje pogoje za pristop.

Države članiceDržave članice: Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

Nova država članicaNova država članica: Grčija

Zemljevid - države članice EU, 1981 © Stefan Chabluk

Države članice EU in leto njihove pridružitve DeutschEnglishfrançais

28. februar 1984

Računalniki in avtomatizacija spreminjajo naš način življenja in dela. Da bi ostala pobudnica inovacij, sprejme EU leta 1984 program „Esprit" kot prvega od številnih raziskovalnih in razvojnih programov, ki jih financira.

1. januar 1986

EU se pridružita Španija in Portugalska, s tem se število članic poveča na 12.

Države članice Države članice: Belgija, Danska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

Novi državi članiciNovi državi članici: Španija in Portugalska.

Zemljevid - države članice EU, 1986 © Stefan Chabluk

Države članice EU in leto njihove pridružitve DeutschEnglishfrançais

17. februar 1986

Čeprav so bile leta 1968 carine odpravljene, trgovina ne poteka prosto preko meja EU. Glavne ovire so razlike v nacionalnih predpisih. Za ureditev tega vprašanja se z Enotnim evropskim aktom iz leta 1986 začne obsežen šestletni program. Enotni evropski akt nameni več pristojnosti tudi Evropskemu parlamentu in okrepi moč EU na področju varstva okolja.

15. junij 1987

EU uvede program „Erasmus", namenjen študentom, v okviru katerega financira največ enoletni univerzitetni študij v drugi evropski državi. Več kot dva milijona mladih izkoristi ta ali druge podobne programe EU.

Padec berlinskega zidu leta 1989 simbolizira padec komunizma v srednji in vzhodni Evropi, ki se začne na Poljskem in Madžarskem. Vzhodnonemška vlada, soočena z množičnim begom državljanov na zahod, odpre prehode. Nemčija je ponovno združena po več kot 40 letih in vzhodni del se pridruži EU (oktobra 1990).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?