Η μορφή της Ευρώπης αλλάζει – η πτώση του Τείχους του Βερολίνου

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Το καλοκαίρι του 1980, οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία της πόλης Γκντανσκ στην Πολωνία, με πρωτοστάτη τον Λεχ Βαλέσα, κατεβαίνουν σε απεργία διεκδικώντας περισσότερα δικαιώματα. Ακολουθούν και άλλες απεργίες, σε όλη την Πολωνία. Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση συνθηκολογεί και ιδρύεται το ανεξάρτητο συνδικάτο Solidarność. Η κυβέρνηση επανακτά βαθμιαία την εξουσία της και τον Δεκέμβριο του 1981 επιβάλλει τον στρατιωτικό νόμο, βάζοντας τέλος στη σύντομη συνάντηση της Πολωνίας με τη λαϊκή εξουσία. Ο σπόρος είχε όμως φυτρώσει για αργότερα.

1 Ιανουαρίου 1981

Ο αριθμός των μελών της ΕΕ γίνεται διψήφιος όταν η Ελλάδα προσχωρεί ως δέκατο μέλος. Η χώρα ικανοποιούσε τις πολιτειακές προϋποθέσεις μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος και την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974.

Κράτη μέλη Κράτη μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο.

Νέο κράτος μέλοςΝέο κράτος μέλος: Ελλάδα.

Χάρτης – Κράτη μέλη της ΕΕ, 1981 © Stefan Chabluk

Κατάλογος με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χρονολογίες προσχώρησής τους σ' αυτήν DeutschEnglishfrançais

28 Φεβρουαρίου 1984

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η αυτοματοποίηση αλλάζουν τον τρόπο ζωής και εργασίας μας. Για να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, η ΕΕ εγκρίνει το 1984 το πρόγραμμα Esprit, το πρώτο από τα πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που έχει χρηματοδοτήσει έκτοτε.

1 Ιανουαρίου 1986

Ύστερα από συμφωνία που υπογράφεται το 1985, η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην ΕΕ, αυξάνοντας τον αριθμό των μελών σε δώδεκα.

Κράτη μέλη Κράτη μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Λουξεμβούργο.

Νέα κράτη μέληΝέα κράτη μέλη: Ισπανία, Πορτογαλία.

Χάρτης – Κράτη μέλη της ΕΕ, 1986 © Stefan Chabluk

Κατάλογος με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χρονολογίες προσχώρησής τους σ' αυτήν DeutschEnglishfrançais

17 Φεβρουαρίου 1986

Παρόλο που οι τελωνειακοί δασμοί έχουν εξαφανιστεί από το 1968, δεν έχουν παραμεριστεί όλα τα εμπόδια για το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Βασική αιτία είναι οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του Φεβρουαρίου 1986 εγκαινιάζει ένα φιλόδοξο εξαετές πρόγραμμα για να παραμεριστούν αυτά τα εμπόδια. Με αυτή την πράξη, αυξάνονται επίσης οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενισχύονται οι προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος.

15 Ιουνίου 1987

Η ΕΕ εγκαινιάζει το πρόγραμμα Erasmus για χορήγηση υποτροφιών σε πανεπιστημιακούς σπουδαστές που επιθυμούν να φοιτήσουν έως ένα έτος σε μιαν άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Περισσότεροι από 2 εκατ. νέοι έχουν επωφεληθεί από αυτό και από άλλα παρόμοια προγράμματα της ΕΕ.

Η κατάρρευση του κομουνισμού στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που άρχισε από την Πολωνία και την Ουγγαρία, συμβολίζεται με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989. Αντιμέτωπη με τη μαζική έξοδο των πολιτών της προς τη Δύση, η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας ανοίγει διάπλατες τις πύλες. Η Γερμανία ενώνεται έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια και τα ομόσπονδα κράτη της πρώην Ανατολικής Γερμανίας γίνονται τμήμα της ΕΕ (Oκτώβριος 1990).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

 Επίσης

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;