1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1988

Januari

1

Tyskland övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari

2

I Bryssel hålls överläggningar på ministernivå om den inre marknaden. Företrädare för EEG, medlemsstaterna och EFTA-länderna deltar.

11-13

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel. En överenskommelse nås om slutsatserna beträffande meddelandet Enhetsakten: en ny gräns för Europa.

Mars

29

Kommissionen presenterar resultaten av Europe 1992 - The overall challenge, en studie om fördelarna med den inre marknaden som den gett en grupp oberoende experter i uppdrag att genomföra.

April

24 och 8/5

Presidentval i Frankrike.

Maj

10

Riksdagsval i Danmark.

Juni

5 och 12

Parlamentsval i Frankrike.

14

Kommissionen lägger fram en grönbok för rådet, Copyright and the challenge of technology - Copyright issues requiring immediate action.

15

Ett samarbetsavtal undertecknas mellan EG och medlemmarna av Gulfstaternas samarbetsråd. En gemensam politisk deklaration undertecknas.

19-21

G7-toppmöte i Toronto.

25

En gemensam deklaration om att upprätta officiella relationer mellan EG och rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd, CMEA (Comecon).

27-28

Europeiska rådet sammanträder i Hannover. Man betonar de sociala aspekterna av de framsteg som görs mot målen för 1992, och gör ett uttalande om de faror som hotar miljön. En kommitté som skall leda EMU-förberedelserna utses. Jacques Delors utses till kommissionens ordförande för en ny mandatperiod.

Juli

1

Grekland övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet som träffades i juni träder i kraft.

September

26

Ett avtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan EG och Ungern undertecknas i Bryssel. Europeiska rådet antar en deklaration om USA:s lag om handel och konkurrenskraft (Trade Act). Man uttrycker sin oro över att lagen kan leda till protektionism. 

Oktober

7

EG ratificerar Wienkonventionen om skydd av ozonskiktet.

12-13

Förhandlingar inleds om en ny AVS-EEG-konvention (med länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet).

24

Europeiska rådet beslutar inrätta EG:s förstainstansrätt.

December

2-3

Europeiska rådet sammanträder på Rhodos. Framstegen på väg mot 1992 granskas. Man betonar vikten av att satsa på miljöskydd och att utveckla Europas kapacitet inom den audiovisuella sektorn.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?