1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1987

Januari

1

Belgien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

20

Lord Henry Plumb väljs till ny talman i Europaparlamentet.

25

Riksdagsval i Tyskland.

Februari

17

Parlamentsval i Irland.

Mars

25

I Rom högtidlighålls trettioårsdagen av undertecknandet av Romfördragen.

April

14

Den turkiska regeringen ansöker formellt om medlemskap i EG.

Maj

13

Spaniens riksbank undertecknar en överenskommelse om anslutning till EMS.

26

Folkomröstningen i Irland om ratificeringen av Enhetsakten leder till att den irländska författningen ändras så att denna ratificering kan ske och så att Irland kan deponera ratificeringsinstrumenten.

Juni

8-10

G7-toppmöte i Venedig.

10

Europaparlamentsval i Spanien.

11

Parlamentsval i Förenade kungariket.

14

Parlamentsval i Italien.

29-30

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel. Olika aspekter av meddelandet om Enhetsakten diskuteras.

Juli

1

Danmark övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Enhetsakten träder i kraft.

19

Europaparlamentsval och nationellt parlamentsval i Portugal.

20

Rådet ändrar sina egna stadgar om omröstningsförfarandet. Förutom att ordföranden på eget initiativ kan begära omröstning måste han göra detsamma om ett sådant initiativ tas av en ledamot av rådet eller av kommissionen, under förutsättning att detta initiativ samlar en majoritet bland ledamöterna av rådet.

September

8

Riksdagsval i Danmark.

12

Ekonomi- och finansministrarna antar åtgärder för att stärka EMS.

28

Rådet antar 1987-1991 års ramprogram om forskning och teknisk utveckling.

November

10

Portugals riksbank undertecknar en överenskommelse om anslutning till EMS.

December

4-5

Europeiska rådet sammanträder i Köpenhamn. Det beslutar att i februari 1988 fortsätta granskningen av de olika aspekterna av planen för Enhetsaktens genomförande.

13

Parlamentsval i Belgien.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?