1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1987

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Belgie.

20

Novým předsedou Evropského parlamentu je zvolen lord Henry Plumb.

25

Parlamentní volby ve Spolkové republice Německo

Únor

17

Parlamentní volby v Irsku

Březen

25

Oficiální oslavy v Římě u příležitosti 30. výročí podepsání Římských smluv

Duben

14

Turecká vláda podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

Květen

13

Španělská centrální banka podepisuje dohodu o přistoupení k Evropskému měnovému systému.

26

Vzhledem k výsledkům referenda o ratifikaci Jednotného evropského aktu v Irsku je pozměněna irská ústava tak, aby Irsku umožnila ratifikovat Jednotný akt a uložit ratifikační listiny.

Červen

8–10

Hospodářský summit západních států v italských Benátkách

10

Volby do Evropského parlamentu ve Španělsku

11

Parlamentní volby ve Spojeném království

14

Parlamentní volby v Itálii

29–30

Zasedání Evropské rady v Bruselu. Rada posuzuje různé aspekty Jednotného evropského aktu.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Dánsko. Jednotný evropský akt vstupuje v platnost.

19

Evropské a parlamentní volby v Portugalsku

20

Rada mění své vnitřní předpisy o tom, jak lze vyvolat hlasování. Kromě vyhlášení hlasování z vlastní iniciativy musí předseda Rady přistoupit k hlasování na podnět kteréhokoli ze členů Rady nebo Komise za podmínky, že většina členů Rady s tím souhlasí.

Září

8

Parlamentní volby v Dánsku

12

Ministři hospodářství a financí přijímají několik opatření posilujících Evropský měnový systém (EMS).

28

Rada schvaluje rámcový program výzkumu a technologického rozvoje na období 1987–1991.

Listopad

10

Portugalská centrální banka podepisuje dohodu o přistoupení k Evropskému měnovému systému (EMS).

Prosinec

4–5

Zasedání Evropské rady v Kodani. Rada se rozhoduje pokračovat v únoru 1988 v posuzování různých stránek plánu provádění Jednotného aktu.

13

Parlamentní volby v Belgii

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?