1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1986

Januari

1

Nederländerna övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd. Spanien och Portugal blir medlemmar i EG.

26-16/2

Presidentval i Portugal.

Februari

17 och 28

Enhetsakten, som innebär en ändring av Romfördraget, undertecknas i Luxemburg och Haag.

26

I EG-domstolens dom i Marshall-målet skärps kraven på lika behandling av kvinnor och män. Detta gäller också reglerna vid uppsägningar.

Mars

16

Parlamentsval i Frankrike.

April

30

EG-domstolens dom i Nouvelles Frontières-målet slår fast att EEG-fördragets regler, inklusive konkurrensreglerna, gäller även för lufttransporter.

Maj

1

Den tredje AVS-EEG-konventionen (med länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet) som undertecknades i Togos huvudstad Lomé den 8 december 1984, träder i kraft.

4-6

G7-toppmöte i Tokyo.

21

Parlamentsval i Nederländerna.

29

Europaflaggan antas av EG-institutionerna och hissas för första gången framför Berlaymont-byggnaden. Samtidigt spelas Europahymnen.

Juni

11

Europaparlamentet, rådet och kommissionen undertecknar en gemensam deklaration mot rasism och främlingsfientlighet.

22

Parlamentsval i Spanien.

26-27

Europeiska rådet sammanträder i Haag.

Juli

1

Storbritannien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

September

15-20

I Punta del Este i Uruguay når ministrar från 92 länder fram till en överenskommelse om en ny runda multinationella handelsförhandlingar (Uruguayrundan).

December

5-6

Europeiska rådet sammanträder i London. Man diskuterar terrorism, illegal invandring och narkotikahandel.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?