1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1986

Januar

1

Nederlandene overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.  Spanien og Portugal tiltrådte De Europæiske Fællesskaber.

26. og 16/2.

Præsidentvalg i Portugal.

Februar

17. og 28.

Den Europæiske Fælles Akt om ændring af Rom-traktaten blev undertegnet i Luxembourg og Haag.

26

EF-Domstolen afsagde dom i Martshall-sagen. I denne dom præciseres princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder, bl.a. i forbindelse med afskedigelse.

Marts

16

Parlamentsvalg i Frankrig.

April

30

EF-Domstolen afsagde dom i Nouvelles Frontières-sagen. Det fastslås i denne dom, at traktatbestemmelserne, herunder konkurrencebestemmelserne, gælder for luftfartsområdet.

Maj

1

Den tredje AVS-EØF-konvention, som var blevet undertegnet i Lomé i Togo den 8. december 1984, trådte i kraft.

4-6

De vestlige lande holdt økonomisk topmøde i Tokyo i Japan.

21

Parlamentsvalg i Nederlandene.

29

Europaflaget, som var blevet valgt af EF-institutionerne, blev for første gang hejst uden for Berlaymont-bygningen til tonerne af Europahymnen.

Juni

11

Parlamentet, Rådet og Kommissionen undertegnede en fælles erklæring om bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

22

Parlamentsvalg i Spanien.

26-27

Det Europæiske Råd forsamlet til møde i Haag.

Juli

1

Det Forenede Kongerige overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

September

15-20

I Punta del Este i Uruguay besluttede ministre fra 92 lande at starte en ny runde multilaterale handelsforhandlinger (Uruguay-runden).

December

5-6

Det Europæiske Råd afholdt møde i London, hvor det bl.a. blev drøftet, hvordan man kunne opretholde det frie samfund, og man så nærmere på bekæmpelsen af terrorisme, illegal indvandring og narkotikahandel.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?