1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1983

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Německo.

Únor

7

Komise zasílá Evropské radě zelenou knihu o financování Společenstvív v příštím období.

10

Evropský soudní dvůr zamítá žádost vlády, aby bylo zrušeno usnesení Evropského parlamentu o jeho místě působení.

Březen

6

Parlamentní volby ve Spolkové republice Německo

21–22

Zasedání Evropské rady v Bruselu. Rada potvrzuje prioritní cíle stanovené na kodaňském zasedání Evropské rady v roce 1982 v hospodářské a sociální oblasti. Potvrzuje také, že rozšíření ES je v jejím politickém zájmu.

Duben

27–28

V Bruselu se koná zvláštní zasedání Evropského parlamentu věnované otázce nezaměstnanosti.

Květen

28–31

Hospodářský summit západních států v americkém Williamsburgu. Účastníci zveřejňují prohlášení o hospodářském oživení a zprávu, která vymezuje, čeho se v budoucnu mají týkat konzultace ministrů financí a jak má být posílena měnová spolupráce v zájmu hospodářského růstu a stability.

Červen

3

První společné zasedání ministrů práce a sociálních věcí a ministrů školství

17–19

Zasedání Evropské rady ve Stuttgartu. Hlavy států a vlád a ministří zahraničních věcí podepisují slavnostní prohlášení o Evropské unii.

20

Účetní dvůr zasílá Radě zprávu o obecné analýze řídicích systémů Společenství.

26

Parlamentní volby v Itálii

28

V Bruselu jsou slavnostně zpřístupněny historické archívy Vysokého úřadu Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO).

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá poprvé Řecko.

25

Rada přijímá usnesení o rámcových programech Společenství v oblasti výzkumu, vývoje a demonstrací a první rámcový program na období 1984–1987.

Září

14

Poslanec Evropského parlamentu Altiero Spinelli předkládá parlamentu předlohu Smlouvy o založení Evropské unie.

19

Rada a ministři školství přijímají usnesení o zavedení nových informačních technologií do vzdělávacího procesu.

Prosinec

4–6

Zasedání Evropské rady v Aténách. Rada projednává financování Komise, rozpočtové nevyváženosti, úpravu společné zemědělské politiky (SZP), posílení strukturálních fondů a rozvoj nových politik Společenství.

14

V Radě dochází k dohodě ohledně společné rybářské politiky.

17

V kolumbijské Cartageně je podepsána dohoda o hospodářské spolupráci mezi Společenstvím a zeměmi Andského paktu.

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?