1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1982

Januari

1

Belgien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

19

Pieter Dankert väljs till talman i Europaparlamentet.

Februari

18

Parlamentsval i Irland.

23

I en rådgivande folkomröstning uttalar sig en majoritet för att Grönland, som blev medlem i EG som en del av Danmark, skall lämna EG.

Mars

5

Belize ansluter sig som AVS-stat nr 62 (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet) till den andra Lomé-konventionen. 

25

25:e årsdagen sedan undertecknandet av Romfördraget.

29-30

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel.

Maj

30

Spanien blir den sextonde medlemsstaten i NATO.

Juni

4-6

G7-toppmöte i Versailles.

28-29

Europeiska rådet sammanträder i Bryssel.

Juli

1

Danmark övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

30

Antigua och Barbuda ansluter sig till den andra Lomé-konventionen och blir därmed den 63:e AVS-staten (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet).

September

8

Parlamentsval i Nederländerna.

15

Europaparlamentet högtidlighåller den 30:e årsdagen av det första sammanträdet för Europeiska kol- och stålgemenskapens (EKSG) församling.

Oktober

1

Ramavtalet om samarbete mellan EG och Brasilien träder i kraft.

28

Parlamentsval i Spanien.

November

24

Parlamentsval i Irland.

December

3-4

Europeiska rådet sammanträder i Köpenhamn. Man sätter upp ett antal prioriterade mål på det ekonomiska och sociala området och understryker den politiska viljan att arbeta för en utvidgning.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?