1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1980

Januari

1

Italien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari

27

St Vincent och Grenadinerna ansluter sig till den andra Lomé-konventionen och blir därmed den 59:e AVS-staten (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet).

Mars

7-8

Samarbetsavtalet mellan EEG och Asean-länderna (länder i Sydostasien) undertecknas.

April

2

Ett samarbetsavtal mellan EG och Jugoslavien undertecknas.

27-28

Europeiska rådet sammanträder i Luxemburg. Diskussionerna rör konvergensproblemen och de brittiska inbetalningarna till EG-budgeten.

Maj

9

30:e årsdagen av Schuman-deklarationen.

30

Rådet når en kompromiss om det brittiska bidraget till EG-budgeten.

Juni

12-13

Europeiska rådet sammanträder i Venedig. Fyra deklarationer ges: om Mellanöstern, om dialogen mellan Europa och Arabstaterna, om Libanon, samt om Afghanistan.

Juli

1

Luxemburg övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Augusti

25-15/9

FN:s generalförsamling ägnar sin elfte särskilda session åt utvecklingsfrågor.

September

16

FN:s generalförsamling inleder sin 35:e ordinarie session.

18

Ramavtalet om samarbete mellan EG och Brasilien undertecknas.

Oktober

1

Samarbetsavtalet mellan EEG och Asean-länderna träder i kraft.

29-30

T. Roseingrave väljs till ordförande i Ekonomiska och sociala kommittén.

November

4

Zimbabwe ansluter sig till den andra Lomé-konventionen och blir därmed den 60:e AVS-staten (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet).

11

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa inleds i Madrid.

12-13

I Luxemburg återupptas dialogen mellan Europa och Arabstaterna på politisk nivå.

December

1-2

Europeiska rådet sammanträder i Luxemburg. En rad beslut fattas: om hjälp till Italien för återuppbyggnaden efter jordbävningen, om relationerna Öst-Väst, om Mellanöstern, samt om stöd till Polen.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?