1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1980

Januar

1

Italija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Februar

27

Karibski državi Sveti Vincenc in Grenadini sta podpisali drugo Loméjsko konvencijo.

Marec

7-8

Evropska gospodarska skupnost in države ASEAN (Združenje držav jugovzhodne Azije) so podpisale sporazum o sodelovanju.

April

2

Sporazum o sodelovanju sta podpisali Evropska skupnost in Jugoslavija (SFRJ).

27-28

Evropski svet se je na zasedanju v Luxembourgu obravnaval konvergenčna merila in britanski prispevek v proračun Evropske skupnosti.

Maj

9

Trideseta obletnica Schumanove deklaracije.

30

Svet je sprejel kompromisno rešitev glede prispevka Združenega kraljestva v proračun Evropske skupnosti.

Junij

12-13

Evropski svet je na zasedanju v Benetkah sprejel deklaracije v zvezi z razmerami na Bližnjem vzhodu, evropsko-arabskim dialogom, Libanonom in Afganistanom.

Julij

1

Luksemburg je prevzel predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Avgust

25-15/9

Enajsto posebno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov na temo razvoja.

September

16

Začelo se je 35. redno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov.

18

Evropska skupnost in Brazilija sta podpisali okvirni sporazum o sodelovanju.

Oktober

1

Začetek veljavnosti sporazuma o sodelovanje med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN).

29-30

Za predsednika Evropskega ekonomsko-socialnega odbora je bil izvoljen irski politik Tomas Roseingrave.

November

4

Zimbabve je podpisal drugo Loméjsko konvencijo.

11

V Madridu se je začela konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi.

12-13

Nadaljevanje evropsko-arabskega dialoga na politični ravni v Luxembourgu.

December

1-2

Evropski svet se je na zasedanju v Luxembourgu obravnaval pomoč Italiji za popotresno obnovo, odnose Vzhod-Zahod, razmere na Bližnjem vzhodu in pomoč Poljski.

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?