1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

1970

Januari

1

Belgien tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Mars

4

Kommissionen överlämnar ett memorandum till rådet om förberedelserna för en plan för inrättandet av en ekonomisk och monetär union.

6

Rådet utser en expertkommitté under ledning av Pierre Werner för att lägga fram förslag om hur en ekonomisk och monetär union skall kunna uppnås och ger en andra expertkommitté under ledning av Etienne Davignon i uppdrag att lägga fram förslag om politiskt samarbete.

10

Mario Scelba omväljs till talman för Europaparlamentet.

April

22

Luxemburgfördraget undertecknas. Rådet beslutar om ett gradvis införande av ett egna-medel-system enligt vilket gemenskapen kommer att få in alla tullavgifter för produkter som importeras från icke-medlemsstater, alla avgifter på importerade jordbruksprodukter och medel från mervärdesskatt. Rådet beslutar också att utvidga parlamentets budgetbefogenheter.

Maj

13

Tjugoårsdagen av Schuman-deklarationen högtidlighålls.

Juni

30

Förhandlingar med fyra möjliga nya medlemmar inleds i Luxemburg (Danmark, Irland, Norge och Förenade kungariket).

Juli

1

Tyskland tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

2

Den nya kommissionen, under ordförande Franco Maria Malfatti, tillträder.

Oktober

8

Rådet utfärdar en slutlig rapport om kommissionens memorandum om förberedelserna för en plan för inrättandet av en ekonomisk och monetär union.

26

Rådet når en överenskommelse om principer och förfaranden för att genomföra gemenskapsåtgärder inom regionalpolitiken.

27

Medlemsstaterna godkänner Davignon-rapporten om politiskt samarbete. Målsättningen är att gemenskapen skall tala med en röst när det gäller alla större internationella problem.

November

26

Rådet beslutar att reformera Europeiska socialfonden (ESF) för att ge gemenskapen ett lämpligt verktyg för att säkerställa samverkan mellan socialpolitiken och övrig gemenskapspolitik.

December

17

Internationale Handelsgesellschaft-domen. EG-domstolen klargör begreppet grundläggande rättigheter i gemenskapslagstiftningen. Den förklarar att även om skyddet av dessa rättigheter bygger på medlemsstaternas gemensamma författningstraditioner, skall det garanteras inom ramen för gemenskapens struktur och mål.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?