"Vroča šestdeseta leta" – obdobje gospodarske rasti

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Avgusta 1961 komunistična oblast v Vzhodni Nemčiji zgradi zid skozi Berlin, da bi državljanom preprečila beg v bolj svobodno življenje na Zahodu. Nekaj ljudi vseeno zbeži; nekatere pri poskusu bega ustrelijo stražarji.

30. julij 1962

EU uvede „skupno kmetijsko politiko", ki državam omogoča skupni nadzor nad živilsko proizvodnjo. Kmetje prejemajo enako plačilo za svoj pridelek. EU pridela dovolj hrane za svoje potrebe in kmetje dobro zaslužijo. Nezaželeni stranski učinek je prekomerna proizvodnja z velikimi presežki pridelkov. Prednostni nalogi od 90-ih let dalje sta zmanjšanje presežkov in izboljšanje kakovosti živil.

Leta 1963 se po svetu razmahne „Beatlomanija". The Beatles, prva pop superskupina, pritegne ogromne množice najstnikov, kjer koli se pojavi. Skupina spodbuja kulturno revolucijo in s tem poglablja generacijske razlike.

20. julij 1963

EU podpiše prvi pomemben mednarodni sporazum – dogovor o pomoči 18 bivšim kolonijam v Afriki. Do leta 2005 sklene posebna partnerstva z 78 državami iz afriških, karibskih in pacifiških regij (AKP). EU je največja donatorka razvojne pomoči revnejšim državam na svetu. Pogoj za prejemnike njene pomoči je, da spoštujejo človekove pravice.

Študentski in delavski nemiri maja 1968 v Franciji zamajejo same temelje države. Milejši študentski protesti so tudi v drugih državah EU. Izražajo nezadovoljstvo s starimi in togimi vladami, pa tudi nasprotovanje vietnamski vojni in tekmi v jedrskem oboroževanju.

1. julij 1968

Šesterica držav umakne carine na blago, ki ga uvažajo ena od druge, in prvič omogoči prosto čezmejno trgovino. Prav tako uporablja iste carinske stopnje za uvoz iz drugih držav. Izoblikuje se največja trgovinska skupina. Trgovina znotraj šesterice ter med EU in drugimi državami hitro narašča.

Avgusta 1968 vdrejo v Prago sovjetski tanki, da bi zatrli kratkotrajno praško pomlad nastajajoče demokracije na Češkoslovaškem. Ob več kot 600 000 vojakih, ki okupirajo državo, so Čehi in Slovaki nemočni. Študent Jan Palach se v znak protesta zažge.

Američani uveljavijo svojo prevlado v vesolju, ko julija 1969 pristane na Luni prvi človek.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?