Ścieżka nawigacji

„Szalone lata sześćdziesiąte" – epoka wzrostu gospodarczego

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

W sierpniu 1961 r. komunistyczne władze wschodnich Niemiec budują mur dzielący Berlin na dwie części, chcąc uniemożliwić swoim obywatelom ucieczkę na Zachód w poszukiwaniu wolności. Niektórym osobom nadal udaje się uciec, innych zabijają strażnicy podczas próby ucieczki.

30 lipca 1962 r.

UE wprowadza „wspólną politykę rolną" umożliwiającą państwom wspólną kontrolę nad produkcją żywności. Rolnicy sprzedają swoje produkty po tej samej cenie. UE wytwarza wystarczającą ilość żywności, a rolnicy dobrze zarabiają. Niechcianym efektem ubocznym jest nadprodukcja i związane z nią ogromne nadwyżki żywności. Od lat 90. najważniejsza jest likwidacja nadwyżek i poprawa jakości żywności.

W 1963 r. świat ogarnia beatlemania. The Beatles, pierwsza supergrupa muzyki pop, gdziekolwiek się tylko pojawiają, przyciągają ogromne rzesze nastolatków. Wywołują oni rewolucję kulturową, pogłębiając przepaść międzypokoleniową.

20 lipca 1963 r.

UE podpisuje pierwszą dużą umowę międzynarodową mającą pomóc 18 byłym koloniom w Afryce. Do 2005 r. ustanawia szczególne partnerstwo z 78 krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). UE zajmuje pierwsze miejsce na świecie w zakresie pomocy rozwojowej dla biedniejszych krajów. Udzielenie pomocy uwarunkowane jest poszanowaniem praw człowieka przez beneficjenta.

Zamieszki studentów i robotników we Francji w maju 1968 r. wstrząsają podstawami państwa. W innych państwach UE dochodzi do łagodniejszych protestów studentów. Są one wyrazem frustracji z powodu rządów oddalonych od zwykłych ludzi i obojętnych na ich potrzeby, jak również protestu przeciwko wojnie w Wietnamie i nuklearnemu wyścigowi zbrojeń.

1 lipca 1968 r.

Sześć krajów znosi cła na importowane towary, umożliwiając po raz pierwszy swobodny handel transgraniczny. Stosują one również te same cła na towary importowane spoza ich obszaru. Rodzi się największa grupa handlowa na świecie. Gwałtownie rośnie wymiana handlowa pomiędzy państwami Szóstki oraz pomiędzy UE a pozostałym światem.

W sierpniu 1968 r. do Pragi wjeżdżają radzieckie czołgi, aby zdławić krótkotrwałą „praską wiosnę" raczkującej demokracji w Czechosłowacji. Czesi i Słowacy są bezsilni wobec ponad 600 000 żołnierzy okupujących kraj. Jeden ze studentów, Jan Palach, na znak protestu dokonuje samospalenia.

Amerykanie na nowo utwierdzają swoją wyższość w kosmosie, doprowadzając w lipcu 1969 r. do lądowania człowieka na Księżycu.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?