De "Swinging Sixties"– een periode van economische groei

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

In augustus 1961 bouwen de communistische autoriteiten van de DDR een muur in Berlijn om te voorkomen dat hun burgers naar het Westen vluchten om er een vrijer leven te kunnen leiden. Een paar mensen kunnen nog ontsnappen; maar anderen worden tijdens hun vluchtpoging door grenswachten doodgeschoten.

30 juli 1962

De EU voert het "gemeenschappelijk landbouwbeleid" in, waardoor de landen gezamenlijk de voedselproductie gaan beheren. Voor producten van landbouwers wordt dezelfde prijs betaald. De EU produceert genoeg voedsel om in haar behoeften te voorzien en landbouwers verdienen goed. Het ongewenste neveneffect is overproductie met gigantische overschotten. Sinds de jaren negentig zijn het reduceren van de overschotten en het verbeteren van de voedselkwaliteit de prioriteiten.

In 1963 is de wereld in de ban van The Beatles. The Beatles, de eerste superpopgroep, trekken overal waar zij komen, grote massa’s tieners aan. Zij brengen een culturele revolutie op gang, waardoor de generatiekloof groter wordt.

20 juli 1963

De EU ondertekent haar eerste grote internationale overeenkomst - een overeenkomst om 18 voormalige koloniën in Afrika te helpen. In 2005 heeft zij een speciaal partnerschap met 78 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-regio’s). De EU is wereldwijd de grootste verschaffer van ontwikkelingshulp aan armere landen. De hulp is gekoppeld aan de eerbiediging van de mensenrechten door de ontvangers.

De opstand van studenten en arbeiders in Frankrijk in mei 1968 brengt de grondslagen zelf van de staat aan het wankelen. In andere EU-landen komen meer gematigde studentenprotesten voor. Daarin wordt de teleurstelling in afstandelijke en niet-reagerende regeringen weerspiegeld alsook de protesten tegen de oorlog in Vietnam en de nucleaire bewapeningswedloop.

1 juli 1968

De invoerrechten op uit andere lidstaten geïmporteerde goederen worden door de zes afgeschaft, waardoor vrije grensoverschrijdende handel voor het eerst mogelijk wordt. Zij passen ook dezelfde invoerrechten toe op invoer vanuit derde landen. De grootste handelsgroep van de wereld is geboren. De handel tussen de zes lidstaten en de handel van de EU met de rest van de wereld breidt zich snel uit.

Sovjettanks denderen in augustus 1968 Praag binnen om af te rekenen met de kortstondige Praagse lente van de prille democratie in Tsjecho-Slowakije. De Tsjechen en Slowaken staan machteloos tegenover 600 000 man bezettingstroepen. Een student, Jan Palach, verbrandt zich uit protest.

De Amerikanen herstellen hun suprematie in de ruimte door in juli 1969 een mens op de maan te laten landen.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

 Zie ook

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?