You are here:

Euroopa Liidu ajalugu: 1960 - 1969

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Svingikuuekümnendad – majanduskasvu periood

1960. aastatel tekkis nn noortekultuur – The Beatles´i taolised ansamblid meelitasid iga esinemisega kokku tohutuid teismeliste hulki hoogustades kultuurirevolutsiooni ja suurendades põlvkondadevahelist lõhet. Majandusele oli see aga hea aeg, osalt seetõttu, et kaotati tollid ELi riikide vahelises kaubanduses. Lepiti kokku ka toiduainetetootmise ühises korraldamises – seetõttu on praegu kõigil piisavalt süüa ning põllumajandust kummitab ületoodangu oht. 1968. aasta mai sai kuulsaks seoses Pariisi üliõpilasrahutustega ning mitmeid muutusi ühiskonnas ja käitumises hakati seostama nn 68. aasta põlvkonnaga.

1961. aasta augustis rajavad Ida-Saksamaa kommunistlikud võimud müüri keset Berliini takistamaks oma kodanike põgenemist Lääne vabasse ellu. Inimesi põgeneb ikkagi; osa neist lastakse põgenemiskatsel valvurite poolt maha.

30. juuli 1962

EL algatab ühise põllumajanduspoliitika, mille kohaselt juhivad riigid toiduainete tootmist ühiselt. Põllumeestele makstakse nende toodangu eest ühesugust hinda. ELis toodetakse piisavalt toiduaineid oma vajaduste rahuldamiseks ning põllumehed teenivad hästi. Selle poliitika varjuküljeks on suurte ülejääkide teke. 1990ndatest alates on prioriteediks ületootmise vähendamine ja toiduainete kvaliteedi tõstmine.

1963. aastal vallutab maailma biitlimaania. The Beatles, esimene super-popansambel, meelitab kõikjal kokku tohutul hulgal teismelisi. Neil on osa kultuurirevolutsioonis, süvendades põlvkondadevahelist lõhet.

20. juuli 1963

EL sõlmib oma esimese olulise rahvusvahelise leppe – kokkuleppe abistada 18 endist Aafrika kolooniat. 2005. aastaks on ELil eripartnerlussuhe 78 Aafrika ning Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riigiga. EL on maailma suurim vaesematele riikidele arenguabi andja. Abiandmine on seotud inimõiguste   austamisega abi saavates riikides.

Tudengite ja tööliste rahutused Prantsusmaal 1968. aasta mais kõigutavad riigi alustalasid. Teistes ELi riikides toimuvad leebemad tudengite protestiaktsioonid. Need peegeldavad rahulolematust kauge ja ükskõikse valitsuse suhtes ning protesti Vietnami sõja ja tuumavõidurelvastumise vastu.

1. juuli 1968

Kuus riiki kaotavad üksteiselt imporditud kaupadelt tollimaksud, luues esmakordselt vaba piiriülese kaubanduse. Samuti kehtestatavad nad ühesugused tollimaksud teistest riikidest imporditavatele kaupadele. On tekkinud maailma suurim kaubandusgrupp. Kauplemine kuue riigi, ELi ja ülejäänud maailma vahel kasvab kiiresti.

1968. aasta augustis suruvad Nõukogude tankid Prahas maha Praha kevade – Tšehhoslovakkia lühikeseks jäänud noore demokraatia. 600 000 okupatsioonisõduri ees on tšehhid ja slovakid jõuetud. Üliõpilane Jan Palach süütab end protesti märgiks põlema.

Ameeriklased asuvad kosmose hõlvamises juhtpositsioonile, saates 1969. aasta juulis inimese Kuule.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969