De ‘svingende tressere’ – en periode med økonomisk vækst

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

I august 1961 bygger de kommunistiske myndigheder i Østtyskland en mur tværs gennem Berlin for at forhindre østberlinerne i at flygte til det frie Vesten. Det lykkes alligevel enkelte at flygte. Andre forsøger, men bliver skudt af vagterne.

30. juli 1962

EU indfører en fælles landbrugspolitik, som giver medlemsstaterne fælles kontrol over fremstillingen af fødevarer. Landmændene får samme pris for deres produkter. Folk har nok at spise, og landmændene tjener godt. De uønskede bivirkninger er overproduktion og store overskudslagre. Siden 1990’erne har man nedbragt overskuddet og satser på at forbedre kvaliteten af fødevarerne.

I 1963 rammes hele verden af "Beatlemania". The Beatles, den første virkelig berømte popgruppe, tiltrækker enorme skarer af teenagere overalt, hvor de kommer frem. De sætter gang i en kulturel omvæltning, og generationskløften opstår.

20. juli 1963

EU underskriver sin første større internationale aftale om at yde bistand til 18 tidligere kolonier i Afrika. I 2005 har EU indgået særlige partnerskabsaftaler med 78 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene). EU er verdens største yder af udviklingsbistand til de fattige lande. En betingelse for bistanden er, at modtagerlandene overholder menneskerettighederne.

Studenter- og arbejderoprøret i Frankrig i maj 1968 ryster den franske stats fundament. Studenterdemonstrationer finder også sted i mindre omfang i andre EU-lande. Folk protesterer imod, hvad de opfatter som et fjernt og afvisende styre, imod Vietnamkrigen og imod atomvåbenkapløbet.

1. juli 1968

De Seks afskaffer tolden på hinandens varer og åbner for første gang for grænseoverskridende handel uden told. Der indføres også ens toldsatser på import fra lande uden for De Seks. Verdens største handelsfællesskab er skabt. Handelen mellem De Seks indbyrdes og mellem dem og resten af verden vokser hastigt.

I august 1968 ruller sovjetiske kampvogne ind i Prag for at knuse det spirende tjekkoslovakiske demokrati: det korte »forår i Prag«. Med en besættelsesstyrke på mere end 600 000 mand er tjekkerne og slovakkerne magtesløse. En student ved navn Jan Palach sætter ild til sig selv i protest og dør.

Amerikanerne overtager føringen i rumforskningen, da de lander den første mand på månen i juli 1969.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?