You are here:

Историята на Европейския съюз: 1960 - 1969 r.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

„Бурните 60“ - период на икономически растеж

През 60-те години на 20-ти век се появява „младежката култура“, с групи като Бийтълс, привличащи огромни тълпи тийнейджъри където и да се появят, а това допринася за стимулиране на културната революция и за увеличаване на различията между поколенията. Периодът е благоприятен за икономиката, благодарение и на факта, че страните от ЕС спират да налагат мита при търговията помежду си. Те се споразумяват също за съвместен контрол над производството на храни, така че всички имат достатъчно храна, а скоро дори се появява излишък от селскостопанска продукция. Май 1968 г. остава в историята със студентските бунтове в Прага и много промени в обществото и поведението се асоциират с т. нар. „поколение '68“.

През август 1961 г. комунистическите власти в Източна Германия построяват стена през Берлин, за да попречат на гражданите си да избягат към по-свободния живот на Запад. Малцина все пак успяват да избягат; останалите са застреляни от охраната при опит за бягство.

30 юли 1962 г.

ЕС дава старт на своята „ Обща селскостопанска политика “, предоставяща на страните съвместен контрол над производството на храни. Фермерите получават една и съща цена за продукцията си. ЕС произвежда достатъчно храна за задоволяване на нуждите си и фермерите печелят добре. Нежеланият страничен ефект е свръхпроизводството - планини от излишна продукция. От 90-те години приоритети са намаляването на излишъците и повишаването на качеството на храните.

„Бийтълманията“ завладява света през 1963 г. „Бийтълс“ - първата поп супергрупа, привлича огромни тълпи тийнейджъри, където и да се появи. Те стимулират културна революция, увеличавайки различията между поколенията.

20 юли 1963 г.

ЕС подписва първото си голямо международно споразумение - за подпомагане на 18 бивши колонии в Африка. Към 2005 г. той е установил специално партньорство със 78 страни в Африка, Карибския и Тихоокеанския район. ЕС е най-големият в света донор на помощи за развитие за бедните страни. Неговата помощ е обвързана със съблюдаването на човешките права от получаващите я страни.

Бунтовете на студентите и работниците във Франция през май 1968 г. разтърсват държавата из основи. Не толкова бурни студентски протести има и в други страни от ЕС. Те са израз на недоволството от отдалечените от хората и неотзивчиви правителства, както и на протестите срещу войната във Виетнам и надпреварата в ядреното въоръжаване.

1 юли 1968 г.

Шестте премахват митата върху вноса на стоки между тях, което позволява свободна трансгранична търговия за пръв път. Те налагат еднакви мита на вноса от други страни. Създава се най-голямата търговска група в света. Търговията между шестте и между ЕС и останалия свят бързо нараства.

Съветските танкове нахлуват в Прага през август 1968 г., за да смачкат краткотрайната Пражка пролет на зараждащата се демокрация в Чехословакия. Чехите и словаците са безсилни пред 600 000 войници, окупирали страната. В знак на протест студентът Ян Палах се самозапалва и умира.

Американците затвърждават превъзходството си в космоса с кацането на човек на Луната през юли 1969 г.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969