1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1968

Januar

1

Francija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Marec

12

Francoski politik Alain Poher je bil znova izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta.

Julij

1

Italija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Začetek veljavnosti carinske unije. Veljavne carinske stopnje za trgovanje v Evropski skupnosti so bile odpravljene 18 mesecev pred rokom iz Rimske pogodbe. Za trgovanje z državami zunaj Skupnosti je bila namesto nacionalnih carinskih dajatev uvedena skupna carinska stopnja.

Oktober

23

Sodišče Evropskih skupnosti je praznovalo deseto obletnico ustanovitve. Slovesnosti so se udeležili številni visoki predstavniki institucij Skupnosti, vlad in sodišč držav članic.

November

27

Svet, Parlament in Komisija so v razpravi o prihodnosti Evropskih skupnosti poudarili potrebo po demokratičnejši ureditvi Skupnosti, krepitvi in širitvi povezovanja, zagotavljanju prihodnosti Euratoma in uvedbi tesnejšega monetarnega sodelovanja.

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?