1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1968

Január

1.

Francúzsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Marec

12.

Pán Alain Poher je znovu zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Júl

1.

Taliansko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev. Do platnosti vstupuje colná únia. Zostávajúce clá v obchode v rámci Spoločenstva sú zrušené o 18 mesiacov skôr, ako sa plánovalo v Rímskej zmluve, a zavádza sa spoločný colný sadzobník, ktorý má pri obchode so zvyškom sveta nahradiť vnútroštátne clá.

Október

23.

Európsky súdny dvor oslavuje 10. výročie. Na oficiálnom zasadnutí, ktoré sa koná pri tejto príležitosti, sa zúčastní veľký počet zástupcov inštitúcií Spoločenstva, vlád, najvyšších súdov a správnych súdov členských štátov.

November

27.

Uskutoční sa výmena názorov Rady, Parlamentu a Komisie o perspektívach Spoločenstiev. Táto výmena vedie k diskusii o potrebe demokratickejšieho charakteru Spoločenstiev, posilnenia a rozšírenia integrácie, zaručenia budúcnosti Euratomu a zavedenia úzkej spolupráce v menovej oblasti.

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?