1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1968

Styczeń

1

Francja przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Marzec

12

Alain Poher zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Lipiec

1

Włochy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Wejście w życie unii celnej. Następuje zniesienie pozostałych ceł w handlu wewnątrzwspólnotowym 18 miesięcy przed terminem wyznaczonym w traktacie rzymskim i wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, która zastępuje cła krajowe w handlu z resztą świata.

Październik

23

Europejski Trybunał Sprawiedliwości obchodzi 10 rocznicę powstania. W oficjalnym spotkaniu zorganizowanym z tej okazji udział bierze wielu przedstawicieli instytucji wspólnotowych, rządów oraz sądów wyższej instancji i sądów administracyjnych państw członkowskich.

Listopad

27

Rada, Parlament i Komisja wymieniają poglądy w sprawie przyszłości Wspólnot. Prowadzi to do dyskusji dotyczącej potrzeby nadania Wspólnotom bardziej demokratycznego charakteru, wzmocnienia i poszerzenia integracji, zapewnienia przyszłości Euratomu i ustanowienia bliskiej współpracy w dziedzinie monetarnej.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?