1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1968

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Francie.

Březen

12

Předsedou Evropského parlamentu je opět zvolen Alain Poher.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Itálie. Začíná fungovat celní unie. Zbývající cla vztahující se na obchod uvnitř Společenství jsou zrušena o 18 měsíců dříve, než to předpokládala Římská smlouva. Je zaveden společný celní sazebník, který nahrazuje cla jednotlivých států při obchodování se zbytkem světa.

Říjen

23

Evropský soudní dvůr slaví 10. výročí svého vzniku. Při této příležitosti se koná oficiální zasedání, kterého se účastní řada zástupců evropských orgánů, představitelů vlád, justice a správních soudů členských států.

Listopad

27

Výměna názorů na budoucnost Společenství mezi Radou, Parlamentem a Komisí. Diskutuje se zejména o tom, že Společenství by mělo fungovat demokratičtějším a integrovanějším způsobem, o zárukách budoucího fungování Euratomu a o zavedení intenzivní spolupráce v měnové oblasti.

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?