1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1967

Februari

9

Ministerrådet beslutar att harmonisera de indirekta skatterna inom gemenskapen, att anta principen om mervärdesskattesystemet och att godkänna det första programmet på medellång sikt om ekonomisk politik. I programmet definieras och fastställs målen för gemenskapens ekonomiska politik för de kommande åren.

Mars

13

Alain Poher omväljs till talman för Europaparlamentet.

Maj

11

Storbritannien ansöker återigen om medlemskap i gemenskapen. Ansökan följs av ansökningar från Irland och Danmark samt, något senare, Norge. General de Gaulle vägrar fortfarande att acceptera ett brittiskt medlemskap.

29-30

Ett toppmöte hålls i Rom för att högtidlighålla tioårsdagen av undertecknandet av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Enligt stats- och regeringscheferna skall fusionsfördraget, som innebär upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för det tre Europeiska gemenskaperna, träda i kraft den 1 juli 1967.

Juni

30

Kommissionen undertecknar slutakten från de multilaterala GATT-förhandlingarna (Kennedy-rundan).

Juli

1

Fusionsfördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna (EKSG, EEG och Euratom) träder i kraft. Från och med nu har gemenskaperna en enda kommission och ett enda råd. Båda instanserna fortsätter dock att verka i enlighet med bestämmelserna för varje enskild gemenskap.

3

Europeiska gemenskapernas råd håller sitt första möte med Tyskland som ordförandeland.

6

Den nya kommissionen, med Jean Rey som ordförande, tillträder.

September

13

Kommissionen avger ett yttrande om de brittiska, danska, irländska och norska ansökningarna om EG-medlemskap.

November

28

Gemenskapsinstitutionerna håller sitt årliga gemensamma möte och diskuterar gemenskapens utveckling efter sammanslagningen av institutionerna.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?