1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1967.

Veljača

9.

Vijeće ministara EEZ-a donosi odluku o usklađivanju neizravnih poreza u Zajednici, načelnom uvođenju sustava poreza na dodanu vrijednost i prihvaćanju prvog srednjoročnog programa gospodarske politike u kojem se određuju i utvrđuju ciljevi gospodarske politike Zajednice u sljedećim godinama.

Ožujak

13.

Alain Poher ponovno izabran za predsjednika Europskog parlamenta.

Svibanj

11.

Ujedinjena Kraljevina ponovo podnosi zahtjev za pristupanje Zajednici. Nakon nje slijede Irska i Danska te nešto kasnije i Norveška. General de Gaulle i dalje se opire pristupanju Velike Britanije.

29. – 30.

Na sastanku na vrhu u Rimu države članice obilježile desetu obljetnicu potpisivanja Ugovora o EEZ-u i Ugovora o Euratomu. Šefovi država ili vlada izražavaju namjeru da Ugovor o spajanju institucija triju Europskih zajednica stupi na snagu 1. srpnja 1967.

Lipanj

30.

Komisija potpisuje Završni akt Kennedyjeva kruga višestranih trgovinskih pregovora Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT).

Srpanj

1.

Ugovor o spajanju izvršnih tijela triju Zajednica (EZUČ, EEZ, Euratom) stupa na snagu. Odsada Europske zajednice imaju jedinstvenu Komisiju i jedinstveno Vijeće. Obje institucije, međutim, nastavljaju s radom prema pravilima koja vrijede za svaku od Zajednica.

3.

Vijeće Europskih zajednica održava prvo zasjedanje tijekom njemačkog predsjedanja.

6.

Započinje mandat nove Komisije pod predsjedanjem Jeana Reya.

Rujan

13.

Komisija donosi mišljenje o zahtjevu za primanje u članstvo EZ-a Ujedinjene Kraljevine, Danske, Irske i Norveške.

Studeni

28.

Institucije održavaju godišnji zajednički sastanak i razmatraju razvojnu perspektivu Zajednica nakon spajanja institucija.

 Vidi također

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?