1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1966

Januari

1

EEG går in i den tredje och sista fasen av övergången till den gemensamma marknaden. Det innebär att de flesta beslut i rådet hädanefter skall fattas med kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet.

20

Gemenskapsinstitutionerna håller sitt årliga gemensamma möte i Bryssel. De diskuterar framförallt två institutionella problem: samarbetet mellan kommissionen och rådet och rådets majoritetsbeslut.

28-29

Luxemburgkompromissen. Efter att ha tillämpat "den tomma stolens" politik under sju månader återupptar Frankrike sin plats i rådet. I gengäld driver Frankrike igenom att besluten skall fattas med enhällighet när vitala intressen står på spel.

Mars

7

Alain Poher väljs till talman för Europaparlamentet.

31

Kommissionen lägger fram sitt förslag om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken för rådet. Förslaget handlar också om gemenskapens egna intäkter och större befogenheter för Europaparlamentet.

April

5

Belgien ratificerar fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna.

29

Italien ratificerar fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna.

Maj

11

Rådet antar beslut och resolutioner om tidtabellen och finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och fastställer mål inom andra områden av gemensamt intresse.

Juni

30

Luxemburg ratificerar fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna.

Oktober

25

Nederländerna ratificerar fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna.

November

28

Gemenskapsinstitutionerna håller gemensamt möte. De diskuterar framförallt gemenskapens framsteg mot en ekonomisk union och utsikterna inför framtiden.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?