1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1966

Styczeń

1

EWG rozpoczyna trzecią i ostatnią fazę przechodzenia do wspólnego rynku. Oznacza to zastąpienie jednogłośnego przyjmowania decyzji systemem opartym na większości w odniesieniu do prawie wszystkich decyzji Rady.

20

Doroczne wspólne posiedzenie instytucji europejskich w Brukseli w Belgii. Rozmowy dotyczą głównie dwóch problemów instytucjonalnych: współpracy między Komisją i Radą oraz decyzji Rady przyjmowanych większością głosów.

28-29

Kompromis luksemburski. Francja, która przez siedem miesięcy prowadziła politykę „pustego krzesła", zajmuje ponownie swoje miejsce w Radzie. W zamian uzyskuje zapewnienie, że sprawy o zasadniczym znaczeniu będą nadal przyjmowane jednogłośnie.

Marzec

7

Alain Poher zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

31

Komisja przedstawia Radzie wniosek dotyczący finansowania wspólnej polityki rolnej (WPR), niezależnych dochodów Wspólnoty oraz rozszerzenia uprawnień Parlamentu Europejskiego.

Kwiecień

5

Belgia ratyfikuje Traktat ustanawiający Radę i Komisję Wspólnot Europejskich.

29

Włochy ratyfikują Traktat ustanawiający Radę i Komisję Wspólnot Europejskich.

Maj

11

Rada przyjmuje decyzje i rezolucje określające harmonogram oraz finansowanie wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz wyznacza cele w innych obszarach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania.

Czerwiec

30

Wielkie Księstwo Luksemburga ratyfikuje Traktat ustanawiający Radę i Komisję Wspólnot Europejskich.

Październik

25

Holandia ratyfikuje Traktat ustanawiający Radę i Komisję Wspólnot Europejskich.

Listopad

28

Wspólne posiedzenie instytucji europejskich. Rozmowy dotyczą głównie postępów Wspólnoty w dążeniu do unii gospodarczej oraz jej perspektyw.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?