1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1965

Marec

2.

Pán Leemans je zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Apríl

5. - 30.

V New Yorku (USA) sa koná prvé zasadnutie Rady Konferencie OSN pre rozvoj a obchod (UNCTAD), stáleho orgánu konferencie. Rada na ňom prijíma svoj pracovný program, zriaďuje pomocné orgány a ustanovuje svoj mandát.

8.

V Bruseli sa podpisuje Zmluva o zlúčení výkonných orgánov troch Spoločenstiev (ESUO, EHS, Euratom). Platnosť nadobúda 1. júla 1967.

Jún

26.

Francúzsko ratifikuje Zmluvu, ktorou sa zriaďuje Rada a Komisia Európskych spoločenstiev.

30.

Nemecko ratifikuje Zmluvu, ktorou sa zriaďuje Rada a Komisia Európskych spoločenstiev.

Júl

1.

Francúzsko zastavuje rokovania o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Francúzska vláda odvoláva svojho stáleho zástupcu. Francúzska delegácia sa zatiaľ nezúčastňuje na zasadnutiach Rady a Výboru stálych zástupcov.

22.

Komisia predkladá Rade oznámenie o financovaní SPP a o nezávislých príjmoch pre Spoločenstvo.

26. - 27.

Rada prijíma oznámenie Komisie o financovaní SPP ako dobrý základ na rozhovory.

September

20.

Komisia adresuje členským štátom odporúčanie. Žiada ich, aby pri prijímaní zákonov a iných právnych predpisov technického charakteru nevytvárali nové prekážky obchodu v rámci Spoločenstva.

December

1.

Rozsudok vo veci Dekker. Európsky súdny dvor v rámci sociálneho zabezpečenia migrujúcich pracovníkov vysvetlil, že termín "vecné dávky" neznamená sumy zaplatené navyše k dôchodkom, ktoré sú určené na pokrytie časti príspevkov na sociálne zabezpečenie dôchodcov.

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?